L’Ajuntament ha posat aquesta setmana en funcionament una deixalleria mòbil que cada setmana s’anirà situant en diferents punts del centre urbà, Can Valls, Can Parellada, Can Quiseró, El Maset i La Beguda Alta. (consulteu les ubicacions)

Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol facilitar als vilatans i vilatanes la recollida de les deixalles. A la deixalleria mòbil s’hi poden potar objectes que no poden anar als contenidors situats al carrer i que s’haurien d’abocar a la deixalleria municipal situada a La Pedrosa. D’aquesta manera, els vilatans i vilatanes tindran la deixalleria més a prop de casa i no s’hauran de desplaçar.

La deixalleria mòbil estarà operativa de dimecres a dissabte. Des d’aquest mes d’octubre i fins al març funcionarà els matins (d’11.30h a 14h). A partir de l’abril i fins al setembre la deixalleria estarà oberta a les tardes (de 16.30h a 19h). El mes d’agost romandrà tancada.

En total la deixalleria s’instal•larà en nou punts: tres al centre urbà, dos a Can Valls, i un a Can Parellada, La Beguda, Can Quiseró i El Maset.

Què s’hi pot portar:
Poden dipositar-s’hi els següents residus:
 

. oli de cuina
. roba i calçat
. ampolles de cava
. envasos de plàstic i brics
. llaunes
. porexpan d’embalatges
. pintures, vernissos i dissolvents
. insecticides i plaguicides d’ús domèstic
. aerosols
. aparells elèctrics i electrònics
. fluorescents
. bombetes i bombetes de baix consum
. tòners
. cartró d’embalatges grans
. piles
. vidre transparent
. oli mineral
. envasos d’oli vegetal
. envasos d’oli mineral
. bateries
. radiografies
. pa sec

Nous horaris a la deixalleria municipal
D’altra banda, la deixalleria municipal ha canviat els horaris. La instal•lació ara obre portes de dilluns a dissabte als matins (de 10h a 15h) i dimarts, dimecres, dijous i divendres a les tardes (de 16.30h a 19h). Romandrà tancada tots els diumenges i festius.

A la deixalleria es fa recuperació, classificació, reutilització i desballestament de diversos residus.