L’Ajuntament de Masquefa, amb la col·laboració de les AMPA i diverses associacions, ha editat un any més la Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys. La publicació recull totes les activitats extraescolars -organitzades pel mateix Ajuntament i per les entitats- que els nens i nenes d’aquestes edats poden fer aquest curs 2012/2013 a Masquefa en horari no lectiu. La guia ja es pot consultar online a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) i en suport paper a les dependències municipals.

La Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 anys s’estructura en tres blocs diferents: activitats artístiques i culturals, activitats esportives, i activitats en família, per a fer-ne més fàcil i senzilla la consulta.

La publicació unifica les diverses propostes de lleure per als infants de 0 a 12 anys que es duen a terme a Masquefa i destaca especialment les propostes de lleure que es poden fer conjuntament en família.

Els organitzadors recorden que les activitats que els nens i nenes fan en el seu temps de lleure són de gran importància, ja que complementen la seva educació, ajuden els pares i mares a conciliar la seva vida laboral, personal i familiar, i contribueixen a la cohesió social de la vila.

L’organització d’aquestes activitats i l’edició de la guia són accions del Projecte Educatiu de Vila (PEV) de Masquefa.