Les restes arqueològiques estan sent estudiades i analitzades en aquests moments pels arqueòlegs encarregats de l’excavació amb l’objectiu de datar amb exactitud tot el material descobert.

Arran d’una campanya de prospecció paleontològica que durant aquest any ha dut a terme la Generalitat de Catalunya entre els termes d’Hostalets de Pierola i Masquefa, es van trobar a finals de juliol les restes d’un crani i alguna resta òssia referides a un possible enterrament d’època no contemporània. Les restes van ser trobades al turó on està situat el dipòsit d’aigua i l’antena a Can Parellada.

Per tot plegat, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya va avaluar l’efectuar una intervenció arqueològica d’urgència; i l’empresa Àtics, de gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric, va dur a terme del 9 al 13 d’octubre l’excavació arqueològica a Can Parellada.

La intervenció ha permès descobrir a la zona restes de dues estructures funeràries que podrien pertànyer a l’Edat de Bronze. En aquest sentit, les restes arqueològiques estan sent estudiades i analitzades en aquests moments amb l’objectiu de datar amb exactitud tot el material descobert.

La primera estructura és una fossa circular d’accés superior que conté les restes de dos inhumats en connexió anatòmica en posició decúbit lateral. La inhumació més recent, que podria correspondre a un individu jove, anava acompanyada per un vaset ceràmic; mentre que la segona, presentava una agrupació de denes (en pedra calcària) d’un collar, a la zona superior del tronc, així com un punxó de bronze sota un dels braços. Per sota d’aquestes inhumacions, es va documentar una capa de pedres de diverses mides i restes antropològiques en desconnexió, les quals evidenciaven l’ús perllongat de l’estructura com a enterrament.

D’altra banda, la segona estructura funerària és un possible hipogeu amb accés lateral segellat per blocs de pedres de grans mides i cambra funerària. En aquesta, els individus es presenten en desconnexió anatòmica i entre un llit de pedres. En aquesta estructura s’ha recuperat un vaset ceràmic i una agulla de bronze.

La descoberta suposa un avenç molt significatiu quant a estudi i anàlisi dels assentaments prehistòrics ubicats al municipi i a la comarca i per a la comprensió i aprofundiment dels orígens i la història de Masquefa.