De la Quiniela del dia 25 de setembre hi ha trenta-tres encertants amb una butlleta de categoria “14 encerts”, una de les quals ha estat validada a l’establiment receptor núm. 12.030 de Masquefa, situat a l’avinguda Catalunya, 98 .

Cada encertant de categoria 14 encerts té un premi de 34.196,21 euros.

Font: Partronat d’Apostes