Les famílies amb quatre o més persones empadronades en el mateix habitatge, poden sol·licitar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua i aconseguir d’aquesta manera un estalvi a la factura.

L’Ajuntament de Masquefa informa als veïns que les famílies amb quatre o més persones empadronades en el mateix habitatge, poden ser beneficiàries d’una bonificació per ampliació dels trams del cànon de l’aigua per a usos domèstics.

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams, depenent del volum d’aigua consumida. I l’ampliació de trams consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

Aquesta bonificació pot sol·licitar-se en qualsevol moment i no té una taxa associada. Pot fer-se telemàticament a través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua (a l’apartat ‘Cànon i altres tributs’); presencialment, en qualsevol oficina de l’ACA o d’Anaigua ubicades a Masquefa o Piera; o bé, per correu postal, emplenant el següent formulari.

A més, també reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que computen com a dues persones. Si en afegir-les a la resta de membres sumen quatre o més persones, aquesta unitat familiar també pot sol·licitar l’ampliació i beneficiar-se de la bonificació. En aquest cas, cal contactar amb l’ACA (93.567.28.00) per coordinar de quina manera fer arribar la documentació de sol·licitud.