Calaf acollirà el dijous 26 de maig la X Jornada Intercomarcal sobre Cultius Herbacis. La jornada, oberta a tothom, l’organitzen anualment l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) a comarques a on les produccions cerealistes són rellevants dins el sector primari.

Aquesta jornada pretén aportar nous coneixements i informació a agricultors i tècnics relacionats amb el sector productor cerealícola i dels cultius extensius en general a Catalunya, fruit de diferents activitats experimentals que l’IRTA porta a terme en aquest àmbit. (consulteu el programa)

A la present edició s’hi ha afegit una visita al camp experimental que el Consorci de gestió de la fertilització agrària de Catalunya (GESFER) té a Conill (Pujalt) dins el Pla per a la Millora de la Fertilització Agrària a la Catalunya Central.

Inscripcions
Les persones que s’hi vulguin inscriure han de fer-ho prèviament a l’Oficina comarcal del DAAM a l’Anoia, trucant al telèfon 93 803 19 85 o bé per correu electrònic a l’adreça aanoia.dar@gencat.cat. La inscripció és gratuïta.