Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

    Finalitat del tractament:Confirmació d’assistència: LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA: noves oportunitats pels territoris

    Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)