La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència indica l’interès superior de l’infant o l’adolescent constitueix el principi bàsic de tot el dret relatiu a aquestes persones, i en els últims anys s’ha confirmat com un dels principis essencials del dret modern de la persona i la família, i condiciona  totes les mesures que adoptin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius.

Els serveis socials municipals, amb l’objectiu  de garantir  els drets dels infants i adolescents,  constitueixen la porta d’entrada dels sistema de protecció   i correspon als serveis socials bàsics  la funció d’intervenir en les situacions de risc dins l’entorn familiar i social

Qui ho pot demanar?: Tota les famílies, infants i joves del Municipi.