Des de la Regidoria de Benestar Social el nostre treball consisteix en un conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups sempre en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Destactats

Tràmits propis de l’Ajuntament de Masquefa

GSAM
Ajuda a domicili
Infancia i adolescència en risc
Atenció-Social

Enllaços d'interès

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria de Benestar Social

Adreça:  Edifici Torre dels Lleons, C/ Crehueta, 33

Masquefa 08783

Telèfon:  93 772 78 36

Correu electrònic: serveissocials@masquefa.net

    Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

    Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

    Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

    Destinataris: Ajuntament de Masquefa

    Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat