El Programa d’Arranjament d’Habitatges neix amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d’eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis.

Qui ho pot demanar? Tota la població.

Persones destinatàries:

Les persones sol·licitants del programa seran persones proposades pels serveis socials municipals, i que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran. Les persones beneficiàries seran totes aquelles que conformin la unitat de convivència de la llar.

Preferentment, les persones sol·licitants del programa hauran de ser aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
  • Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència.
  • Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.