La teleassistència té un enfocament universal però són destinatàries principals les persones grans i/o amb manca d’autonomia personal, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o fragilitat.

Qui ho pot demanar?:

El servei s’adreça a la població en general, però principalment es prioritzen persones amb les següents característiques:

  • Ser major de 80 anys
  • Patir malalties cròniques
  • Viure sol i/o tenir manca de xarxa social i/o familiar
  • Tenir dificultats de mobilitat i/o risc de patir caigudes freqüents