• Centre de dia

    Centre de dia

  • Centre-de-Dia-Entrada

  • Centre-de-Dia-Manualitats

  • Centre-de-dia-esport

El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

Les activitats que es desenvolupen al Centre de dia de Masquefa faciliten el necessari benestar físic i psíquic perquè les persones que l’utilitzen puguin mantenir-se  en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions, alhora que  proporciona suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

El Centre de dia de Masquefa  constitueix una alternativa a l’internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

El servei compte amb un equip interdisciplinari format per la Direcció Tècnica i professionals dels següents àmbits: gerocultors, educació social, treball social, infermeria, fisioterapia, teràpia ocupacional i serveis de suport.