La Regidoria de la Gent Gran té com a objectiu principal fomentar i potenciar l’envelliment actiu i saludable. S’ofereixen serveis i es programen activitats per millorar la seva qualitat de vida.

Destacats

SERVEIS

Activitats per a la Gent Gran

Des de la Regidoria de la Gent Gran es promou activitats per a les persones grans amb la finalitat d’impulsar la participació en activitats de tot tipus ajudant a afrontar l’envelliment amb una major qualitat de vida tant a nivell físic, com intel·lectual com social. Les activitats van adreçades a persones majors de 60 anys.

Atorgament d'ajuts econòmics per al pagament de l'impost sobre béns inmobles (IBI)

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’un ajut econòmic sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent al seu habitatge habitual a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada que reuneixin els requisits establerts en les presents bases.

Consultar bases

Associació de la Gent Gran de Masquefa

Presidenta: Enriqueta Pairet

Carrer Escoles, 6 – 93 772 50 07

Setmana de la Gent Gran

Setmana-de-la-Gent-Gran-a-MASQUEFA

Cada any l’Ajuntament de Masquefa organitza una setmana plena d’activitats ben diverses adreçades a la gent gran. Té com objectiu homenatjar i reconèixer a la gent gran de la vila contribuint així a que tinguin un envelliment actiu.

Programa 2022

Centre de dia per la gent gran de Masquefa

Enllaços d'interès

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria Gent Gran

Adreça:   Biblioteca Muncipal, Carrer Rogelio Rojo 5-9

Masquefa 08783

Telèfon:   93 772 50 30
Correu electrònic:   gentgran@masquefa.net

    Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

    Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

    Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

    Destinataris: Ajuntament de Masquefa

    Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat