L’Ajuntament de Masquefa ha estat inclòs en una prova pilot del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que pretén donar resposta als greus dèficits urbanístics i de serveis que presenten nombroses urbanitzacions catalanes, la majoria de les quals van ser construïdes per promotors els anys 60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió de serveis. 

El Consistori rebrà 272.727 euros de l’Institut Català del Sòl (Incasol) per realitzar diverses actuacions de millora en les urbanitzacions. Masquefa és una de les 11 localitats catalanes que han estat incloses en la iniciativa, l’única de la comarca de l’Anoia.

L’Ajuntament signarà un conveni de col·laboració amb l’Incasol per posar en marxa el programa. L’objectiu de la iniciativa és impulsar actuacions per millorar les urbanitzacions, acabar-hi les obres d’urbanització en els casos en què no estiguin enllestides, i dotar-les dels serveis necessaris, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels veïns i propietaris i, al mateix temps, generar una ordenació urbanística equilibrada i sostenible.

Entre d’altres actuacions, està previst elaborar un programa d’adequació de les urbanitzacions que reguli la situació jurídica i registral de les parcel·les i un pla d’actuació amb la previsió de les obres d’acabament i millora i la seva estimació econòmica. El programa també preveu la realització d’obres, la creació d’una oficina tècnica de suport i assessorament als veïns i propietaris, i l’organització de processos de participació ciutadana.

El consistori i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques estudien en l’actualitat quines actuacions concretes i en quines urbanitzacions de Masquefa es destinaran aquests recursos. El municipi anoienc té quatre urbanitzacions: El Maset (amb aproximadament 800 parcel·les), can Quiseró (unes 200), can Valls (150) i can Parellada (més de 1.000). Can Quiseró és l’única que avui ha completat la urbanització de tots els carrers i que també disposa de tots els serveis bàsics. A can Parellada s’estan acabant les obres d’urbanització.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, valora positivament la iniciativa del Govern català i destaca que "ha estat valent en posar, per primera vegada, diners públics sobre la taula per afrontar una problemàtica que ve de lluny". Boquete recorda que els ajuntaments no poden recepcionar les urbanitzacions fins que aquestes estiguin completades i que això en limita les seves competències.

Amb aquest programa pilot, la Generalitat pretén avançar-se a l’aprovació i desplegament de la Llei de Millora d’Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics, actualment en tràmit.