A partir del 21 de gener, tots aquells veïns que ho requereixin podran recollir gratuïtament els cubells al consistori o a l’àrea de Serveis Territorials.

L’Ajuntament de Masquefa, a través de la Regidoria de Medi Ambient, inicia aquest 2019 la distribució gratuïta a les dependències municipals de cubells domèstics per a la recollida de la fracció orgànica; que es posaran a disposició de tota la ciutadania a partir del dilluns 21 de gener tant al consistori com a l’àrea de Serveis Territorials.

Amb aquesta iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament dóna continuïtat al programa d’educació ambiental endegada al llarg dels darrers mesos. A més, la proposta també s’integra dins del pla d’acció de la campanya de civisme i de foment del reciclatge #Unavilapertothom i el desplegament del nou servei de recollida de residus.

Per tot plegat, el consistori trasllada a la població la importància d’una correcta gestió dels residus, així com el paper clau que exerceix el conjunt de la població en la fita compartida de millorar el percentatge de recollida de la fracció orgànica al municipi; contribuint així a la construcció conjunta d’una vila més respectuosa i amable amb el medi ambient i amb un nivells òptims de benestar.

Finalment, l’Ajuntament recorda que la fracció orgànica correspon al contenidor/cubell de color marró i està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–.