Tindrà lloc a la riera Claret, a la riera de Masquefa i a la zona des de la via del tren fins a l’antiga depuradora.

Demà, dissabte dia 28 d’octubre de 2023, la Societat de Caçadors de Masquefa farà una batuda de porc senglar en diverses àrees del terme municipal. Aquesta actuació, autoritzada per la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu controlar la població de porc senglar i reduir els possibles impactes negatius que aquests animals poden tenir sobre l’entorn i la comunitat local.

Els espais que es veuran afectats per aquesta batuda són: la riera Claret, la riera de Masquefa i la zona des de la via del tren fins a l’antiga depuradora de Masquefa.

Es prega als veïns i a la població afectada per aquesta activitat que estiguin alerta i cooperin amb els caçadors i les autoritats locals per garantir un desenvolupament segur i efectiu de la batuda de porc senglar. Cal respectar en tot moment la senyalització en camins i pistes forestals i evitar la zona de caça durant la batuda.