L’empresa Edistribución efectuarà treballs de manteniment de la xarxa elèctrica que provocaran un tall en el servei entre les 8 i les 12 del matí. 

L’empresa Edistribución ha comunicat a l’Ajuntament de Masquefa que dimarts, 14 de novembre, farà una sèrie de tasques de manteniment i millora de la xarxa elèctrica per millorar la qualitat del servei que ocasionaran una interrupció temporal del subministrament als carrers: Afores, Montserrat, Roser, avinguda Can Parellada, avinguda Font del Torrent i Concepció.

Les afectacions seran entre les 8 h i les 12 h. Consulta més detalls de l’afectació en aquest enllaç.