El dissabte 5 de juliol es farà a Masquefa la primera Baixada d’andròmines. Aquesta serà una de les activitats que formen part del programa del Kap de Setmana Jove, que tindrà lloc el divendres 4 i el dissabte 5 de juliol i que inclourà moltes altres propostes. Les inscripcions per participar en la Baixada d’andròmines ja estan obertes i s’han de fer enviant un correu electrònic a ksjmasquefa@gmail.com.

La inscripció de l’andròmina implica la participació en 2 categories:

. Velocitat: consistirà en dues contrarellotge individuals, de les quals contarà el millor temps aconseguit per cada andròmina. Es premiaran les 2 més ràpides.

. Originalitat: es premiarà l’andròmina més valorada per un jurat popular. Es puntuarà la imaginació amb la que siguin concebudes, l’ambientació i la decoració de les mateixes i dels participants. També es tindrà en compte l’espectacularitat i el soroll que faci l’andròmina i els seus tripulants.

Fabricació de l’andròmina

1. L’andròmina ha de ser de fabricació pròpia, pot tenir qualsevol mida i forma. Queda prohibit un vehicle adquirit en un establiment, com karts, quads, remolcs, patinets o carros del súper.

2. L’única força motora que pot empènyer l’andròmina poden ser la gravetat i els concursants. Queda terminalment prohibit utilitzar un altre mètode de propulsió.

3. L’andròmina ha de tenir com a mínim 3 rodes.

4. Les rodes poden ser massisses o pneumàtiques, però és obligat que estiguin recobertes de cautxú o un material plàstic.

5. No hi ha materials que estiguin prohibits per fabricar l’andròmina (veure excepció normativa nº8)

6. És obligatori una direcció i uns frens per l’andròmina.

7. S’ha de reservar un espai per la col·locació del dorsal del concursant.

8. L’estructura de l’andròmina ha d’ésser adequada de manera que no sobresurtin els elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, vidres, objectes punxants i que tallin, etc…) que puguin perjudicar als espectadors i/o als propis participants.

9. Les andròmines que no puguin ser remolcades amb la força dels participants hauran d’incorporar un ganxo per tal de que el vehicle motoritzat els remolqui.

Bases per a la inscripció

1. Podrà participar tothom, les andròmines poden estar tripulades per una o varies persones.

2. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult, i els joves de 12 a 18 anys només podran participar amb l’autorització dels pares o tutors legals .Com a mínim s’hauran de tenir 12 anys per a tirar-se sol. Els majors de 18 anys han de portar algun document oficial.

3. És obligatori l’ús de casc homologat (preferiblement integral) i es recomana emfatitzadament l’ús de guants, genolleres i colzeres.

4. Els participants es faran responsables dels danys que puguin causar a d’altres, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. L’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest fets.

5. No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants i la del públic.

6. Els participants hauran de respectar totes les normes establertes per l’organització, qui no les compleixi quedarà fora de la competició immediatament.

7. Si algunes andròmines empatessin l’organització es reserva la resolució del desempat.

8. Aquells participants que ho desitgin i compleixin els requisits podran participar, i així ho han de fer constar en l’ inscripció.

9. La inscripció de l’andròmina té un cost de 3€, que es farà efectiu el mateix dia de la inscripció.

10. L’organització es reserva el dret de modificar les bases segons la necessitat de la cursa. De ser així, ho faria saber als participants de forma immediata; abans de la cursa mitjançant els mitjans de difusió de la xarxa i el mateix dia de la cursa mitjançant megafonia.

El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament. Tot allò no previst romandrà sota la decisió de l’Organització.

Desenvolupament de la cursa

1. Dissabte 5 de juiol, concentració de les andròmines participants entre les 17:00h i 17.30 al pati de la Fàbrica Rogelio Rojo.

2. Revisió de l’andròmina: l’organització realitzarà un control obligatori de totes les andròmines abans de la inscripció, a la zona de boxes.

3. Durant la baixada, és obligatori que hi hagi, almenys, un pilot dalt de l’andròmina.

4. La baixada es realitzarà en el circuit marcat. L’organització en cap cas es farà responsable de possibles accidents fora d’aquest circuit i fora de l’horari establert de la cursa.

5. L’organització vetllarà per la seguretat dels participants durant el recorregut, mitjançant bales de protecció de palla a la baixada i pneumàtics. Hi haurà servei mèdic d’urgències.

6. L’inici de la baixada d’andròmines serà a les 18:00h

7. Baixada general de reconeixement amb tots els participants.

8. Remolcada de les andròmines al punt de sortida.

9. A les 19.00h ,inici de la competició de velocitat i originalitat.

10. Al voltant de les 20.30h, fi de la baixada contrarellotge, i inici de la baixada final de les 4 millors andròmines classificades segons la puntuació. Aquí es decidirà la classificació final de la Iª Baixada d’Andròmines del KSJ (Masquefa).

11. Al voltant de les 22h, durant el sopar jove, repartiment de premis.