El tram, inclòs al Pla zonal de carreteres de l’Anoia, serà sotmès a diverses millores en el ferm, les contencions, el traçat i la senyalització.

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha traslladat a l’Ajuntament de Masquefa les implicacions que tindrà al municipi el desplegament del Pla zonal de carreteres elaborat per la Diputació de Barcelona, on hi figuren aquells camins municipals que passaran a formar part de la Xarxa local de carreteres.

Així, entre les actuacions prioritàries definides en el document hi ha la transformació en carretera del camí AN-057 que connecta el terme municipal de Masquefa amb El Maset Nord. El tram, d’1,15 km, serà sotmès l’any 2021 a diverses millores en el ferm, les contencions, el traçat i la senyalització amb una inversió total de 231.000€.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, destaca que l’actuació “suposa una passa més en l’objectiu que perseguim com a equip de govern per dotar Masquefa d’una xarxa viària i de camins plenament segura i en estat òptim que ens permeti vertebrar, connectar i cohesionar el territori”.

El Pla de Carreteres, conegut com a Pla Zonal, forma part del programa de planificació viària que la Diputació de Barcelona ha vingut realitzant durant més de 150 anys en carreteres i camins veïnals de la demarcació. Actualment la corporació és titular de 1.575 quilòmetres de carreteres en el conjunt de la demarcació, que conformen la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació.

El nou Pla de Carreteres ha de ser l’eina que permetrà ordenar les actuacions a la Xarxa i, també, executar el finançament lligat als convenis signats amb la Generalitat de Catalunya, amb revisions periòdiques que han de permetre seguir l’evolució de les necessitats territorials i adaptar-se a la seva realitat. Pel que fa als criteris per convertir camins en carreteres de la Xarxa Local, s’han tingut en compte aquells que uneixen nuclis de població de més de 150 habitants, aquells que comuniquen el nucli de més població amb la xarxa de carreteres i els que donen accés a estacions de ferrocarril amb servei de mercaderies separades a més d’un quilòmetre del nucli de població i a centres d’activitats separats a més de 3 quilòmetres de la carretera o nucli de població. També s’han considerat els camins que constitueixen l’accés principal a aquells centres d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 50.000 visites anuals i que estiguin separats més d’un quilòmetre de la carretera o nucli de la població, que tinguin la condició de variant que escurci sensiblement itineraris entre dos nuclis o que permetin el tancament d’itineraris.