L’Ajuntament agraeix, un cop més, la col·laboració i la implicació de tots els veïns d’aquest sector durant l’execució del projecte.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 4 de juliol el compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística número 10 “El Maset”, així com el padró de la vuitena quota -la de liquidació definitiva- d’aquest pla d’urbanització.

En aquest sentit, pròximament tots els veïns del Maset rebran als seus domicilis una carta informativa de l’Ajuntament de Masquefa on s’especifiquen tots els detalls sobre com serà el procediment de cobrament d’aquesta quota de liquidació definitiva del projecte d’urbanització del Maset.

La gestió del cobrament es realitzarà a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, mitjançant  notificació prèvia, en la que s’indicarà el termini de pagament en voluntària. Així, la previsió és que el pagament es dugui a terme durant l’últim trimestre de 2022.