L’Ajuntament agraeix a tots els veïns que han participat en l’enquesta de valoració la seva col·laboració en el projecte.

Prop de 150 veïns han participat en l’enquesta que l’Ajuntament ha impulsat aquest mes de juny per a conèixer l’opinió de la població sobre el funcionament de l’OAV i del CTC i poder incloure, així, aquestes valoracions en la redacció de les cartes de serveis dels diferents serveis municipals, un document que recull els compromisos de qualitat que adquireix el consistori en les prestacions que ofereix a la població.

L’enquesta de valoració recull una puntuació mitjana d’ambdós serveis de 9 i 10 punts, i el que més ha valorat la població és l’atenció rebuda i la competència professional de la persona que els ha atès. A més, el qüestionari també ha permès conèixer que el que més els interessa als usuaris és rebre la informació dels serveis per WhatsApp, i no pas en paper.

Tots aquests resultats s’inclouran en el disseny de les cartes de serveis de l’OAV i del CTC que es publicaran al portal de transparència; i al llarg dels pròxims mesos l’Ajuntament treballarà en la redacció de les cartes de la resta de serveis municipals.

Què és la carta de serveis?

La carta de serveis és un document que incorpora els compromisos de qualitat que adquireix l’Ajuntament en les prestacions que ofereix a la població. Per aquest motiu, s’incorpora un apartat de compliment de compromisos on es fa constar el resultat del servei amb una avaluació periòdica. La carta de serveis és un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent; i també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

La carta de serveis respon a una voluntat de millora contínua en l’exercici de les competències que té l’Ajuntament. En definitiva, és una eina de transparència i un compromís per millorar la gestió i la qualitat dels serveis que prestem. La carta de serveis consisteix en un quadre que recopila les dades següents dels serveis i subserveis:

  • Compromisos de qualitat.
  • Indicadors que s’utilitzen per mesurar els compromisos.
  • El compromís de servei que es vol assolir.
  • Els resultats de l’últim període.
  • El grau d’assoliment que representa respecte el compromís de servei.
  • Periodicitat (en cada cas s’especifica si és anual, semestral, de curs acadèmic o altre).
  • Aclariments (si cal).

L’assoliment dels compromisos de la carta de serveis es mesura mitjançant uns indicadors. El grau d’assoliment mesura el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu. Per mesurar el grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis s’utilitzen enquestes.