Aquestes i d’altres dades rellevants formen part de l’informe presentat per l’Ajuntament que recull l’opinió general d’una part significativa de la població masquefina respecte als diferents equipaments municipals i serveis que presta el consistori.

L’Ajuntament de Masquefa compta des d’aquest 2019 amb una nova eina encaminada a seguir garantint i promovent el benestar col·lectiu dels veïns i millorar l’atenció i el servei públic que s’ofereix al conjunt de la població. Es tracta de l’Índex de Qualitat Municipal a Masquefa 2018, un informe impulsat pel consistori i elaborat pel gabinet sociocultural Aplica Investigació Social, S.L., que recull l’opinió general d’una part significativa dels masquefins respecte als diferents serveis que presta l’Ajuntament.

El document, que es pot consultar íntegrament a través del següent enllaç, avalua diferents serveis, equipaments i activitats del municipi a través d’una mostra final de 500 persones. Per tot plegat, entre els mesos de novembre i desembre del 2018, es van realitzar diferents entrevistes telefòniques tant al nucli de la vila com a les urbanitzacions a persones a partir dels 15 anys.

Els serveis generals avaluats per aquesta enquesta han estat: educació, sanitat, esports, cultura i oci, Festa Major, mobiliari urbà, tractament de residus, serveis socials, ús de les noves tecnologies, carrers i mobilitat, seguretat, oferta comercial, situació laboral i Govern municipal. Així, entre les dades més rellevants que recull el projecte hi ha el fet que la valoració dels masquefins en vers el municipi és molt positiva, assolint una nota de 8,14 punts sobre 10.  En aquesta línia, a més, l’anàlisi dels equipaments estrictament municipals també ofereix uns resultats molt positius, amb una valoració mitjana de 7,7 punts.

Mentrestant, no hi ha cap equipament, servei o aspecte de la vila que suspengui. En aquest sentit, la valoració mitjana dels serveis i equipaments municipals obté una nota de 6,90 sobre 10. Els epígrafs que obtenen millor puntuació dels veïns són ‘Viure a Masquefa’ (8,14), la Festa Major (7,46) i Educació (7,38). D’altra banda, la situació laboral (5,45), la mobilitat (6,33) i la seguretat (6,38) són els aspectes amb una valoració més inferior.

Pel que fa als diferents serveis municipals, les enquestes mostren una valoració mitjana de 7,2 punts; sent la teleassistència la valoració més alta (8,41) atorgada pels veïns.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, emmarca l’elaboració d’aquest informe en la voluntat de l’equip de govern de “conèixer de primera mà quines són les necessitats de la població i avaluar el servei prestat als veïns al llarg dels darrers anys, i poder orientar així les actuacions i projectes de present i futur que representaran un vertader salt qualitatiu en matèria de benestar i qualitat de vida del conjunt dels masquefins”.

Consulta l’informe.