Els vials afectats són els carrers Major, Serralet, Font del Roure, Sol, Alzinar, Can Mata, Ametllers i Pujades.

L’empresa Endesa Distribució Elèctrica, SLU executarà properament la substitució de l’antic cablejat de les façanes de diferents de carrers de Masquefa per la instal·lació d’un cable de baixa tensió trenat grapat i la retirada dels suports dels cables actuals obsolets de la façana.

Aquesta actuació permetrà eliminar la perillositat que aquest antic cablejat comporta i millorar l’aparença estètica de la façana.

Els trams en què s’executarà l’actuació són els carrers Major, Serralet, Font del Roure, Sol, Alzinar, Can Mata, Ametllers i Pujades.