La mesura afecta, exclusivament, als veïns d’aquelles zones de la urbanització on ja s’ha executat l’habilitació del nou clavegueram.

L’Ajuntament de Masquefa informa que els veïns d’El Maset amb domicili a l’avinguda Masquefa (fins al carrer Maset), carrer Maset, carrer Can Llopart (fins al carrer Maset), carrer Solsonès (fins al carrer Maset), carrer Urgell, carrer Llívia, carrer Vall d’Aran, carrer Cerdanya, passatge Masquefa, carrer Aragó, carrer València, carrer Penedès (fins les parcel·les 59-72) o carrer Mallorca (fins les parcel·les 48-62), ja poden dur a terme la connexió a la nova xarxa de sanejament que el consistori està habilitant a la urbanització.

La connexió només implica, doncs, aquells domicilis ubicats en aquelles zones on ja s’han realitzat els treballs d’habilitació de la nova xarxa de clavegueram en el marc del projecte d’urbanització d’El Maset.

Finalment, el consistori fa saber que Icman Sorea oferirà fins al 31 de gener de 2020 el servei de tractament de les fosses sèptiques en els domicilis ubicats en els vials citats anteriorment.