Aquesta actuació té com a objectiu evitar la propagació del foc en cas d’incendis forestals.

L’Ajuntament de Masquefa té previst iniciar a principis del mes d’abril les obres d’obertura de la franja perimetral contra incendis forestals a la urbanització de Can Parellada. Els treballs forestals consisteixen en la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc. L’objectiu és complir amb el disposat a la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005, de 14 de juny de 2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquesta actuació, a més, s’emmarca en el Pla d’Urbanitzacions 2018 del consistori.

D’altra banda, i segons el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’Ajuntament recorda que els propietaris de finques i parcel·les tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant-ne els matolls, les males herbes i les escombraries.