El termini de presentació de sol·licituds és de l’11 al 23 de desembre.

La Junta de Govern Local ha aprovat el primer Pla d’Ocupació 2019 de foment de l’ocupació local. Amb la voluntat d’oferir noves oportunitats laborals, el consistori té previst crear tres nous llocs de treball amb la contractació d’un operari de paleta, un operari de neteja i un conserge d’equipaments esportius.

La durada dels contractes serà de sis mesos, a jornada completa, amb l’objectiu d’executar els projectes d’arranjament de voreres per a la supressió de barreres arquitectòniques i el manteniment dels equipaments esportius municipals.

Per tal d’accedir als llocs de treball oferts, els interessats han de ser aturats inscrits a la xarxa Xaloc i a l’OTG amb anterioritat a la presentació de la instància. En cas d’incompliment d’aquest requisit obligatori, es quedarà exclòs del procés selectiu. El termini de presentació de sol·licituds és de l’11 al 23 de desembre i cal entregar la documentació a les oficines municipals de l’Ajuntament de Masquefa (carrer Major, 93). Les bases de la convocatòria es poden consultar a través del següent enllaç.