Per primera vegada, la memòria anual del cos policial es fa pública a la població i es deixa a la seva disposició, complint així amb el compromís marcat pel consistori de màxima transparència.

Del document, se’n poden consultar dades quantitatives dels serveis oferts a la ciutadania l’any 2023:

  • Seguretat Ciutadana: +25,48%. Intensificació de vigilàncies en zones específiques per a la prevenció de robatoris.
  • Tasques judicials: -1’47%. Menys desperfectes en la via pública, menys ocupacions, menys robatoris en domicilis i menys notificacions judicials.
  • Policia administrativa: +46,16%. Control de padró municipal, notificacions ordinàries i intervencions en locals.
  • Serveis assistencials: +31,42%. Serveis d’assistència amb 112 i 061 i gestió d’objectes perduts.
  • Serveis mediambientals: +2,08%. Tasques informatives respecte normativa mediambiental i serveis relacionats amb abocaments il·legals.
  • Trànsit: +22,96%. Senyalitzacions excepcionals per esdeveniments i obres. El volum d’intervencions relacionades amb accidents de trànsit ha disminuït.
  • Serveis amb corporacions externes: +200%. SEM, Bombers, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra o altres policies locals.

Descarrega i consulta els documents complets: