Durant el primer mes de vigència de la nova senyalització s’informarà a tota la població sobre els nous canvis i s’advertirà al infractors. Passats els primers 30 dies d’aplicació de la nova ordenació de trànsit, es procedirà a multar les infraccions de trànsit comeses.

Aquest mes de novembre han entrat en vigor a Masquefa, a les urbanitzacions i als polígons industrials nous canvis de velocitat i modificacions d’estacionament i trànsit impulsats per l’Ajuntament de Masquefa que tenen com a objectiu resoldre els problemes de circulació detectats en diferents vials i garantir i millorar la seguretat viària i la mobilitat dels veïns al municipi.

Reducció de la velocitat màxima a les zones residencials i al polígon de La Pedrosa

En el marc de la reordenació del trànsit duta a terme pel consistori s’ha reduït fins a 30km/h la velocitat màxima de circulació de vehicles a les diferents urbanitzacions del municipi; i fins a un màxim de 50 km/h al polígon de La Pedrosa.

Prohibició de la circulació de camions de gran tonatge

Mentrestant, també queda prohibida la circulació de camions de més de 3,5 tones de pes al nucli urbà i a les urbanitzacions; i queda prohibit l’estacionament de camions de gran tonatge a tot el municipi.

 

L’Ajuntament reordena el trànsit al nucli de Masquefa, al Polígon de La Pedrosa i a les zones residencials