Les ordenances s’han aprovat amb els vots a favor de JxCAT, l’abstenció del PSC-CP i els vots en contra d’ERC-AM, C’s i CUP-Amunt.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat provisionalment les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2020.

Petit augment de l’Impost sobre Béns Immobles

Entre les novetats més destacades de les Ordenances de 2020 hi ha l’augment en dos punts de l’IBI, que passaria del 0,65% al 0,67%. Amb tot, l’equip de govern avança que la seva voluntat és no augmentar aquest percentil durant el nou mandat, si bé aquest creixement d’enguany es deu a l’augment de la despesa municipal.

L’Ajuntament augmenta les bonificacions per l’adquisició de vehicles híbrids

En el cas de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el tipus d’interès es manté congelat per a l’any 2020. Al mateix temps, es mantenen les bonificacions actuals i s’augmenta fins al 75% la rebaixa de l’impost en el cas de l’adquisició de vehicles híbrids. Així, les bonificacions de l’IVTM són les següents:

  • Exempció de l’impost per aquelles persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Bonificacions del 100% als vehicles històrics i superiors als 25 anys.
  • Bonificacions del 75% per a vehicles que produeixen menor impacte mediambiental.
  • Bonificacions del 75% per a l’adquisició de vehicles híbrids.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres incorpora noves bonificacions

Mentrestant, el Ple municipal haurà d’aprovar una proposta per incorporar noves bonificacions en el pagament de l’ICIO, entre elles:

  • Bonificació del 90% en obres en habitatge o locals per adaptació a persones amb discapacitats.
  • Bonificació del 75% en locals buits destinats a acollir noves activitats.
  • Bonificació del 50% en per reformes per allotjament turístic.
  • Bonificació fins a un 50% i un màxim 1500€ per trasllat d’activitat cap als polígons industrials o des d’un altre municipi a Masquefa.

Revisió dels preus públics

Finalment, les Ordenances Fiscals de 2020 també incorporen un augment en les quotes mensuals del Complex Esportiu Municipal (CEM) de Masquefa: la taxa infantil passa dels 23€ als 25€; la juvenil, dels 32€ als 35€; i la d’adult, de 38€ a 40€.

Al mateix temps s’ha dut un canvi de redactat en el pagament voluntari de les multes, que s’haurà de passar a dur a terme a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en comptes de a les oficines municipals de l’Ajuntament de Masquefa; un canvi de redactat jurídic en la taxa de cobrament de l’aigua, que passa a ser una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari; així com una modificació en les concessions dels nínxols al Cementiri Municipal, que passen dels 99 als 50 anys.