Tots aquells veïns que hagin de contactar amb la Policia Local ho podran fer a través dels telèfons 112 (emergències) o 93 772 50 30 (informació i consultes), o al correu prefectura@masquefa.net.

Aquesta setmana es duu a terme a les oficines de la Policia Local de Masquefa el desplegament d’una nova centraleta telefònica. En aquest sentit, els treballs d’habilitació d’aquest nou servei podrien comportar una interrupció temporal del servei telefònic en aquestes oficines durant el dimarts 29 de juny.

Així, en cas que no es pugui contactar telefònicament amb les oficines de la Policia Local, els veïns que ho requereixin tenen a la seva disposició els següents telèfons:

  • 112: emergències
  • 93 772 50 30: informació i consultes

A més, també es poden posar en contacte amb la Policia Local enviant un correu electrònic a l’adreça prefectura@masquefa.net.