Un cop constituïda formalment, la Taula treballa en la configuració de les comissions encarregades d’abordar i desenvolupar els tres eixos de treball principals del projecte: sostenibilitat i territori, activitat i desenvolupament econòmic, i teixit social i participació ciutadana.

El passat 21 de març, la sala d’actes del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa va acollir la primera trobada de la Taula de Dinamització Socioeconòmica, un organisme consultiu de la Regidoria de Promoció Econòmica i un espai obert a la ciutadania i a la participació que té com a objectiu desenvolupar entre tots els actors socials i econòmics del municipi aquelles accions prioritzades, consensuades i estratègiques del projecte de participació ciutadana ‘Masquefa es Mou’.

La jornada inaugural va consistir en una exposició dels tècnics de l’equip de Promoció Econòmica sobre l’estat de les accions, en la constitució de la taula, en un debat sobre el futur de les accions i en un torn de precs i preguntes obert a tots els assistents. Així, la Taula està integrada actualment per un total de 13 membres: l’alcalde de Masquefa; els regidors de Promoció Econòmica i Turisme i d’Urbanisme; regidors del PSC, ERC i CUP; la coordinadora general del consistori; tècnics d’Ocupació, de Comerç, Empresa i Turisme i de TIC i de Desenvolupament Local; representants de l’Unió Empresarial de l’Anoia i de l’Associació de Comerciants; i la cap d’Urbanisme.

Un cop constituïda formalment, la Taula de Dinamització Socioeconòmica treballa ara en la configuració de les comissions encarregades d’abordar i desenvolupar els tres eixos de treball principals del projecte: sostenibilitat i territori, activitat i desenvolupament econòmic, i teixit social i participació ciutadana.

Així, entre les seves funcions hi ha l’assessorament, proposta i informació a la Regidoria de Promoció Econòmica de qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica i social del municipi; actuar com a vehicle catalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i desenvolupament de l’activitat econòmica i social al municipi; vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població; i informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament relacionats amb la Regidoria de Promoció Econòmica puguin repercutir-hi o tenir rellevància.

Antecedents

El procés participatiu es va iniciar durant el mes de febrer del 2016, quan es va dur a terme un total de quatre sessions participatives amb la presència de veïns, entitats i agents de la vila, a qui l’Ajuntament de Masquefa agraeix la seva implicació i col·laboració directa. Durant les sessions es va acordar de forma col·lectiva un total de tres línies estratègiques a seguir:

. Construir un municipi des de l’equilibri territorial, demogràfic i ambiental

. Obrir espais per a les oportunitats vitals i econòmiques

. Fomentar la cohesió social i la construcció de comunitat a partir de la generació d’una identitat comuna que faciliti la implicació i participació de tota la població en els afers de la vila