L’Ajuntament ha adquirit un camió amb plataforma elevadora mòbil a través de l’Acord marc de maquinària tècnica de l’ACM, i des de fa uns dies ja en pot fer ús.

Aquest vehicle Nissan NT400 Cabstar 3514/2 confort Movex P-140TL/R està pensat per tal que les brigades municipals l’utilitzin, principalment en cas d’obres, tasques de neteja i transport.

Masquefa és un usuari habitual de la Central de Compres de l’ACM. Així, ja ha contractat el subministrament de paper, d’aparells d’impressió i multifunció , manteniment d’ascensors, instal·lació i manteniment de DEA’s, equips informàtics, electricitat, assegurances, gas, mobilitat sostenible i vehicles de serveis. Així doncs, amb l’adquisició d’aquest camió, el municipi suma un nou producte i segueix augmentant la seva confiança en la Central de Compres de l’ACM.