El document té com a objectiu promoure un model de gestió que afavoreixi la relació ètica i responsable de l’Ajuntament amb tots els públics amb els que es relaciona.

El Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) va acollir divendres 1 de febrer la presentació de la diagnosi i del Pla d’Acció de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Masquefa; un document pioner al municipi elaborat per l’empresa Ingeniería Social, promogut pel consistori i que compta amb la col·laboració i finançament de la Diputació de Barcelona. A la sessió hi van prendre part representants de l’equip de govern, de la Diputació, així com personal de la corporació. També hi van ser convidats els diferents grups municipals amb representació al consistori. Un cop presentat el Pla d’Acció de Responsabilitat Social, aquest haurà de ser aprovat pel Ple municipal.

Què és el Pla d’Acció de Responsabilitat Social?

Es tracta d’una eina destinada a estructurar i impulsar la responsabilitat social a l’organització a partir d’accions en matèria de responsabilitat social alineades amb les seves línies estratègiques. Així, el Pla defineix les cinc dimensions de l’organització en matèria de responsabilitat social, que es concreten en l’impuls d’accions, amb la corresponent assignació de responsabilitats, temporalització, indicadors i impacte.

Per tot plegat, la implementació d’una estratègia de responsabilitat social corporativa a l’Ajuntament pretén posicionar el consistori com a referent en responsabilitat social del territori; implementar la responsabilitat social en tota l’organització d’una manera integral i integrada en totes les àrees i activitats; implicar-se amb la comunitat i el teixit social i fomentar entre els diferents agents del territori la integració de bones pràctiques econòmiques, socials, ambientals, laborals i de bon govern; motivar i implicar a la plantilla en la millora contínua, assegurant el seu compromís pel que fa a la integració de pràctiques de responsabilitat social; i fomentar i sistematitzar els canals de diàleg per tal de donar resposta a les demandes i necessitats de les diferents parts Interessades de l’organisme.

Com s’ha dissenyat el projecte?

El document s’ha elaborat en base a una diagnosi prèvia que analitza la situació actual de l’Ajuntament en matèria de responsabilitat social. A partir d’aquesta diagnosi, s’han extret un seguit d’oportunitats de millora en diferents àmbits (bon govern, laboral, econòmic, social i ambiental) que han servit per determinar les accions del Pla. Aquestes oportunitats de millora, a més, s’han treballat conjuntament amb l’estructura política i tècnica, per tal d’implicar al màxim de personal i aconseguir unes accions que s’adeqüin a les necessitats reals de l’organització.