Els alcaldes d’ambdues poblacions han adreçat una carta al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya reivindicant novament la necessitat d’habilitar una comissaria de Mossos d’Esquadra a l’Anoia Sud.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el batlle de Piera, Josep Llopart, han signat aquesta setmana una carta conjunta que han traslladat al conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, i al cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

En aquesta missiva, Xavier Boquete i Josep Llopart exposen que l’elevada densitat demogràfica de Masquefa i Piera (amb més de 25.000 habitants entre ambdues poblacions) i la dispersió geogràfica que caracteritza a ambdós municipis -a causa de les urbanitzacions que conformen els termes, fet que implica atendre, a nivell de seguretat i convivència, un quilometratge de carrers i vies públiques molt elevat-, unides a la poca dotació policial existent actualment (16 agents de policia local a Masquefa i 7 agents a Piera) i a l’absència d’una patrulla estable del cos de Mossos d’Esquadra a la zona, fan inviable poder seguir garantint a aquestes poblacions el servei proper, segur i eficient al qual tenen dret tots els habitants de Masquefa i Piera.

Al mateix temps, exposen els dos alcaldes, aquesta situació també repercuteix directament en la capacitat operativa de les policies locals i dels seus agents, generant un excés de feina i la impossibilitat de dur a terme un servei de qualitat i una atenció adequada de tot allò que seria necessari.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa explica que “l’escenari ja ha estat alertat i posat en coneixement de forma reiterada al llarg dels darrers anys, sense èxit, a les institucions i administracions competents, a qui hem estès la mà en múltiples ocasions per a consensuar i coordinar una resposta conjunta que sigui beneficiosa per a tot el territori”.

Josep Llopart, alcalde de Piera, assegura que “entenem que aquesta és una situació que genera una lògica inseguretat ciutadana a casa nostra i que, per tant, no es pot demorar més en el temps i necessita ser tractada amb urgència”.

Per tot plegat, a l’espera de poder mantenir una trobada per tal de cercar solucions a aquesta problemàtica, des dels municipis de Piera i Masquefa es reivindica novament la necessitat d’habilitar a l’Anoia Sud una comissaria del cos de Mossos d’Esquadra que recolzi la tasca de les policies locals i contribueixi a vetllar per la seguretat i el benestar de la ciutadania. I mentre això no sigui possible, Xavier Boquete i Josep Llopart demanen que es doti el territori dels efectius policials corresponents per a cobrir aquesta zona.