La presentació del projecte és aquest dimarts, 7 de maig, a les 18 h al CTC. S’ha habilitat el web www.participamasquefa.cat per a la presentació de propostes. 

LAjuntament de la Vila de Masquefa té la voluntat política de fer passes endavant en el terreny del govern obert, la participació ciutadana, la proactivitat i la col·laboració entre tots els actors que conflueixen i defineixen el municipi. 

És en aquest context que lAjuntament, mitjançant limpuls i lideratge de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha posat en marxa un procés obert a la ciutadania en forma de Pressupostos Participatius. D’aquesta manera, els veïns podran proposar, debatre i decidir el destí de 100.000 euros de la partida dinversions del pressupost de la Corporació Municipal per a lexercici 2024.

La presentació dels Pressupostos Participatius 2024 serà aquest dimarts, 7 de maig, a les 18 h al CTC. El període de presentació de propostes s’obrirà l’endemà, el 8 de maig, i s’allargarà fins al 26 de maig. Els veïns de Masquefa majors de 16 anys poden fer propostes de futur pel municipi. Les han de fer arribar al web: www.participamasquefa.cat. Requisits:

-No poden superar els 50.000 euros.

-Han de ser inversions que puguin executar-se durant el 2024.

-Cal que sajustin a les competències de lAjuntament.

-Han de ser comprensibles, viables, tècnicament i quantificables econòmicament.

-Poden ser en qualsevol punt del terme municipal.

A partir del 27 de maig, hi haurà un període de valoració tècnica, fins al 28 de juny. Es tindran en compte els següents criteris: 

– Perspectiva global de la vila

– Equilibri territorial i sectorial

– Nombre de població afectada

– Impacte del projecte

– Impacte de gènere

– Necessitat de l’actuació en termes socials o ambientals

La votació final de les propostes serà del 9 al 31 de juliol a www.participamasquefa.cat. El projecte guanyador sanunciarà el 9 de setembre.

Els pressupostos participatius són una eina important perquè els veïns siniciïn en la democràcia participativa i saconsegueixi lobjectiu de decidir col·lectivament, es destinen els recursos públics. Alhora, fomenten la corresponsabilitat en la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern de la Vila.