El nostre poble serà un dels primers municipis de tot Catalunya en desenvolupar i disposar d’aquesta eina de planificació estratègica urbana i territorial. Tota la informació de l’Agenda Urbana Local de Masquefa es pot consultar en aquest enllaç.

La sala d’actes del CTC ha acollit aquest dijous 7 d’abril la presentació pública de l’estat dels treballs de redacció de l’Agenda Urbana Local. Unes tasques que està impulsant des de fa mesos l’Ajuntament -amb el suport de Diputació de Barcelona, que assumeix el cost total del desenvolupament del projecte- i que convertiran a Masquefa pròximament en un dels primers municipis de tot Catalunya en desenvolupar i disposar d’aquesta eina.

L’acte ha comptat amb la intervenció de l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; el regidor de Planejament Urbanístic i Sostenibilitat, Daniel Gutiérrez; Jaume Moseguí, arquitecte de la Diputació de Barcelona; i Laura Camprubí, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Paisatge de la consultoria El Risell.

Durant una primera fase s’han estat recopilant informacions, dades i plans desenvolupats pel consistori i que s’han nodrit amb altres projectes que hi ha en marxa desplegats per l’Ajuntament, com ara el POUM, el Pla d’Igualtat, el PAM 2020-2023, o la Marca Masquefa.

I ara els treballs de l’Agenda Urbana Local es troben en una segona fase. En aquests moments s’està fent un buidatge de tots els plans desplegats i prevists al municipi -prop d’unes 500 accions- i es duran a terme sessions de treball en grup amb tècnics municipals i polítics per a recopilar més informació. I a partir d’aquí s’establiran unes línies estratègiques i accions a desenvolupar que es presentaran públicament.

Finalment, ja en una tercera i quarta fases es definirà el Pla d’Acció a seguir, s’iniciarà la seva implementació i se’n farà un seguiment.

Xavier Boquete destaca que “l’Agenda Urbana Local ens permetrà fer un repàs a fons de tots els objectius que tenim com a municipi des de tots els àmbits. Ens permetrà posar ordre i definir quines són les accions prioritàries que hem de desplegar al llarg dels pròxims anys per tal de donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible que hi ha establerts a l’Agenda 2030”.

Daniel Gutiérrez explica que “l’Agenda Urbana Local ens ha de permetre construir una Masquefa inclusiva, segura, resilient i sostenible. Aquest és el nostre marc de treball. Som el municipi més petit de la demarcació de Barcelona que tira endavant aquest projecte. I això representa tot un repte, ja que Masquefa ha d’aportar el seu gra de sorra a la sostenibilitat global”.

Què és l’Agenda Urbana Local?

L’Agenda Urbana Local consisteix en el procés de planificació estratègica urbana i territorial dels municipis, basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, les agendes urbanes (Nova Agenda Urbana, Agenda Urbana Espanyola i Agenda Urbana de Catalunya), i la participació ciutadana. Defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en polítiques i accions transformadores concretes.

Els objectius que Masquefa vol assolir amb el disseny de l’Agenda Urbana Local estan associats als principis de l’Agenda 2030 com a marc de referència, amb una visió territorial, sostenible i de governança oberta.  Són els següents:

  • Salut: qualitat de l’aire, posant el focus en la cerca d’alternatives a les emissions de l’Abocador i Ecoparc4 de Can Mata que generen un impacte negatiu sobre Masquefa. Promoure l’ús comunitari d’energies renovables a partir de l’esforç públic i privat.
  • Benestar: fomentar una societat justa i solidària en un municipi socialment responsable i inclusiu treballant polítiques socials abordin la vulnerabilitat, l’accés als serveis bàsics, l’habitatge, la formació i el treball.
  • Qualitat urbana: desenvolupar un model urbà equilibrat i sostenible que esdevingui inclusiu i que generi millores als barris. Les polítiques d’habitatge han de garantir l’accés a l’habitatge digne, donar resposta a les situacions d’emergència i reduir l’impacte ambiental.
  • Prosperitat: promovent un enfoc cap a un model econòmic i de consum circular i verd. Generar sinèrgies existents al territori per cercar noves oportunitats a partir de la creativitat i la innovació.
  • Cavi climàtic: protegir l’entorn ambiental de Masquefa i esdevenir un territori resilient.
  • Governança: facilitar la presa de decisions de forma compartida i transparent. Govern obert.

Tota la informació de l’Agenda Urbana Local de Masquefa es pot consultar en aquest enllaç.