Del 3 al 15 de maig, ambdós dies inclosos,  s’ha habilitat al web www.masquefa.cat/igualtat una enquesta telemàtica oberta a tota la població.

L’Ajuntament de Masquefa -de la mà de la Diputació de Barcelona i amb l’acompanyament de l’associació Dones amb Empenta- segueix treballant en la redacció del nou Pla Local d’Igualtat (PLI); una eina clau de planificació i implementació de les polítiques públiques de gènere dels propers anys al municipi que incorporarà la perspectiva de gènere i interseccional a totes les àrees i actuacions municipals, des d’un abordatge estratègic i plenament transversal.

I un cop més, vol comptar amb la participació de la ciutadania per a poder nodrir el projecte. Així, per tal de complementar les aportacions que es van realitzar el passat 23 de març en el taller participatiu obert a tota la població i entitats, el consistori ha habilitat recentment un qüestionari virtual que es pot respondre en aquest enllaç.

L’enquesta és de caràcter anònim, ha estat elaborada per l’entitat Dones Amb Empenta, es pot respondre telemàticament del 3 al 15 de maig -ambdós dies inclosos- i és oberta a tots els veïns i associacions del municipi.

Què és un Pla Local d’Igualtat?

Un Pla Local d’Igualtat defineix objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral per la millora de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, identificar les desigualtats estructurals i fer hi front.

Permet fer una mirada amplia del municipi, des d’una perspectiva de gènere, de la planificació urbanística, el disseny d’edificis i equipaments, la seguretat, la comunicació… fins a la vida i la cura de les persones que hi viuen.

Les actuacions que estableix s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en els diferents àmbits de la vida, i a propiciar un model de ciutadania que fomenti l’equitat i la diversitat.

Per a més informació podeu consultar el web www.masquefa.cat/igualtat/.