• Arxiu-Municipal-02

  • Arxiu-Municipal-01

  • Arxiu-Municipal-03

  • Arxiu-Municipal-04

L’Arxiu Municipal de Masquefa és el responsable de conservar, classificar, organitzar i difondre la documentació de l’Ajuntament i d’altres fons del municipi.

L’Arxiu ha de vetllar per la protecció, recuperació i difusió de tot aquest patrimoni al temps que col·labora en una gestió administrativa transparent i eficaç i garanteix el dret d’accés a la informació de la ciutadania.

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Masquefa, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, és el servei que s’encarrega de la gestió, el tractament, l’organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i competències.

El SAM també s’ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l’abast de la població.

Regulacions i Ordenances