L’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV)  té com a missió oferir als vilatans de forma directa, presencial i personalitzada: orientació, assessorament i tot tipus d’informació sobre L’Ajuntament, la Vila, la gestió dels tràmits i els serveis municipals.

Destacats

SERVEIS

Registre General

A l’OAC de l’Ajuntament es troba el registre general d’entrada, on els ciutadans (persones físiques) podran presentar de forma presencial sol·licituds, queixes, comunicats, demandes, suggeriments i altres documentacions.

Sol·licituds i expedicions de certificats de naixement, matrimonis i defuncions

El trobem també a l’OAC de l’Ajuntament a on podreu sol·licitar els tràmits propis del Registre Civil i rebre informació adequada segons el tràmit:

 • Inscripcions de naixements
 • Matrimonis Civils
 • Defuncions
 • Inversió de cognoms
 • Traducció de nom
 • Trasllats d’inscripcions de naixements
 • Duplicats de llibre de família
 • Fe de vida i estat
 • Inscripcions de naixements fora de terminis
 • Correcció d’errors
 • Demanar certificats de naixements, matrimonis i defuncions ocorreguts a Masquefa i fora de Masquefa, segons convingui

Oficines ORGT (Organisme de gestió Tributaria) Oficina de gestió i recaptació – Diputació de Barcelona

Gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.

Per qualsevol tràmit o consulta tributaria (impostos i taxes), cal demanar cita prèvia amb l’ORGT (Organisme de Gestió Tributària) que atén a Masquefa els dimarts i els dijous de 9 a 14 hores:

– Per Internet aquí (orgt.cat/cites)
– Als telèfons: 934 729 223 – 674 797 210 – 932 029 802 – 932 029 805

TANCAT: De l’11 al 14 d’abril, el 21 i 22 de juliol, de l’1 al 26 d’agost i del 27 de desembre al 5 de gener.

SERVEI CORREU ELECTRÒNIC ORGT

orgt.piera@diba.cat  / orgt.masquefa@diba.cat  / orgt.atenciociutadana@diba.cat

Calendari fiscal 2024

Agent d'estrangeria

Servei d’assessorament itinerant per a persones migrants (SAIM) – Consell Comarcal de l’Anoia. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Horari d’atenció: Dimecres a partir de les 9:00h

 • Assessorament sobre tràmits d’estrangeria
 • Informació sobre cursos de català i d’alfabetització
 • Cursos de coneixement de la societat catalana
 • Informació sobre temes diversos: sistema sanitari, sistema educatiu, drets i deures de la ciutadania
 • Assessorament a persones que volen emigrar a un altre país

Informació en àrab

Informació en àngles

Informació en español

Informació en xinès

Informació en francès

Bústia d’Atenció al Consumidor

La referent municipal de consum s’encarrega de rebre les  consultes, queixes i/o reclamacions dels ciutadans  i trametre-les juntament amb la documentació aportada a la Bústia del Consumidor de la Diputació. El personal tècnic de la Diputació és qui resolc les consultes dels consumidors i dóna l’assessorament final de les seves peticions. Altra via d’atenció seria les visites de la Unitat Mòbil d’Atenció al Consumidor de la Diputació, on els tècnics de consum atendrien els ciutadans de forma presencial.

Caixa (Cobraments i pagaments)

Pagaments i cobraments que no estiguin gestionats per l’ORGT.  Es pot pagar en efectiu, amb TPV o mitjançant transferència bancària.

Pagaments i cobraments

Padró d'habitants

Registre administratiu on consten els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. On es poden tramitar:

 • Altas, baixes
 • Modificacions
 • Renovacions
 • Canvis de domicilis en el mateix municipi
 • Expedició de volants i certificats

DNI Mòbil

Aquest servei inclou renovació, actualització de dades i primera inscripció.

Una vegada al mes (excepte els mesos d’estiu i per Nadal) l’equip mòbil del DNI (Policia Nacional) es desplaça a l’Ajuntament de Masquefa.

El tràmit  es fa en dos dies: un per sol·licitar-ho i un altre per recollir-lo. Es realitza el dia convingut en el següent horari: Sol·licitud 9:00h a 12:30h i recollida 9:00 a 11:00h.

Ja podeu trucar per demanar cita al 93 772 50 30

*Tenen preferència el menors de 16 anys i la gent gran

Documentació a portar segon el cas:

Renovació DNI sense canvi de domicili

DNI antic,  1 foto i 12,00€ de taxa

Renovació DNI amb canvi de domicili

DNI antic, volant de padró (on consti el nou domicili),  1 foto i  12,00€ de taxa

En cas de robatori o pèrdua

2 fotos, 12,00€ de taxa i copia de la denuncia (en cas de robatori)

DNI per primera vegada

Certificat literal de naixement (específic pel DNI)

Volant padró d’habitants

1 foto

12,00€ de taxa

Hauran d’anar acompanyats del pare o la mare (amb el DNI en vigor)

Famílies nombroses – gratuït

 


Servei de mediació

El Servei de Mediació que s’ofereix des del Consell Comarcal de l’Anoia és un servei públic d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre vilatans dins l’àmbit comunitari. La finalitat del servei és desplegar un ventall d’accions que promoguin la convivència i el paper actiu dels ciutadans/es en la resolució dels seus propis conflictes.

Des d’aquest servei s’atenen diferents tipologies de conflictes: veïnals, espais públics, civisme, escolars, familiars, d’entitats, entre d’altres. L’objectiu és facilitar a l’abast de tots els ciutadans/es la mediació com a recurs per gestionar els conflictes, treballar en la prevenció i resolució de conflictes de manera conjunta amb els diferents serveis municipals.

També es fan dinàmiques als centres educatius de la comarca per oferir estratègies a l’alumnat i eines al professorat per gestionar de manera pacífica els conflictes. A més a més, existeix un circuit de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions d’alerta per la convivència.

Es pot contactar amb el Servei de Mediació a través de l’adreça electrònica mediacio@anoia.cat o al telèfon 699 664 718. L’horari d’atenció del servei de mediació ciutadana de l’Anoia és dilluns i dijous de 8h a 15h, i dimarts de 8h a 16:30h.

Més info aquí

Bibliobús de La Beguda Alta

El Servei de Bibliobús s’ofereix al poble de La Beguda Alta i la parada està ubicada al costat de l’Escola Vinyes (Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 50).

Més info aquí.

Telèfons d’interés

Ajuntament i Serveis Municipals

 • Ajuntament: 93 772 50 30
 • Ajuntament fax: 93 772 53 11
 • Benestar Social – Torre dels Lleons:
  93 772 78 36
 • Ràdio Masquefa: 663 70 26 98
 • Biblioteca: 93 772 78 73
 • CAP (Masquefa): 93 772 64 34
 • CAP (La Beguda Alta): 93 772 52 62
 • CAP (Martorell): 93 775 51 03
 • Camp de Futbol: 93 772 66 71
 • Casal d’Avis: 93 772 50 07
 • Casal de Joves: 93 772 85 21
 • CEM (Centre Esportiu Municipal): 93 135 14 08
 • Centre de Dia Municipal: 93 772 79 90 / 618 95 61 69
 • CDIAP (Apinas): 93 772 54 54
 • CRARC: 93 772 63 96
 • CTC: 93 772 78 28
 • Deixalleria Municipal: 93 708 60 96
 • Equip d’atenció a la dona:
  636 36 56 31
 • Escola Bressol Municipal La Baldufa:
  93 772 50 11
 • Escola El Turó: 93 772 51 75
 • Escola Font del Roure: 93 772 74 32
 • Escola Vinyes Verdes (La Beguda Alta):
  93 772 76 27
 • Institut de Masquefa: 93 772 77 22
 • Jutjat de Pau: 93 772 57 57 –
  93 772 50 69
 • Policia Local: 93 772 69 36 –
  93 772 60 25
 • Protecció Civil: 670 06 07 18

Emergències

 • Ambulància i urgències mèdiques: 112
 • Emergències: 112
 • Bombers: 112
 • Guàrdia Civil: 062
 • Mossos d’Esquadra 112
 • Policia Local: 93 772 60 25 /
  93 772 69 36
 • Policia Nacional (Igualada):
  93 803 79 79
 • Toxicologia: 91 562 04 20
 • Protecció Civil: 670 06 07 18

Atenció al Vilatà

 • Atenció Ciutadana: 012
 • Agència Tributària: 901 335 533
 • Buidatge fosses sèptiques:
  93 771 73 42
 • Consell Comarcal de l’Anoia:
  93 805 15 85
 • Correus de Masquefa: 93 775 92 67
 • Hisenda Igualada: 93 804 65 61
 • Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona (DGT):
  93 298 65 00
 • Jutjats de Martorell: 93 776 65 50
 • Oficina de Treball de Martorell:
  93 775 10 62
 • Organisme Gestió Tributària Masquefa:
  93 775 92 55
 • Organisme Gestió Tributària Piera:
  Cal demanar cita prèvia:
  www.orgt.cat/cites
  93 202 98 02
 • Parròquia de Sant Pere: 93 772 52 26
 • Registre de la Propietat-Igualada:
  93 803 11 18
 • Serveis Funeraris: 93 775 55 52
 • Seguretat Social Martorell:
  93 775 20 91
 • Seguretat Social Igualada:
  93 804 62 62
 • Telèfon de la Infància: 900 300 777

Subministraments

 • Anaigua: Incidències i avaries
  900 100 379
 • Anaigua: Atenció al client i reclamacions 900 100 378
 • Anaigua: Comunicació i lectura
  900 816 101
 • Anaigua: horaris d’atenció dimarts i dijous de 9:00 a 13:30h C/Escoles, 25.
 • Butano (Martorell): 93 775 18 87
 • Endesa: 800 760 706
 • Gas Natural. Distribució: 902 200 850
 • Gas Butà – Martorell: 93 775 18 87

Transport

 • Aeroport El Prat-Barcelona:
  902 404 704
 • Autobús a l’Aeroport L77 (estació FGC St. Boi-Aeroport): 902 023 393
 • Ferrocarrils Generalitat de Catalunya:
  93 205 15 15
 • Hilsa, autobús interurbà:
  93 891 25 81
 • Monbus: 93 804 44 51
 • Informació carreteres Catalunya:
  93 889 22 11
 • Informació Direcció General Trànsit:
  93 306 88 00
 • Port de Barcelona: 93 306 88 00
 • Renfe: 902 240 202
 • Taxi Masquefa: 644 71 95 13
 • Taxi Masquefa: 600 542 614
 • Taxi adaptat Masquefa: 648 659 009

Salut

 • Ambulància i urgències mèdiques 112
 • CDIAP (Apinas) 93 772 54 54
 • CAP Masquefa 93 772 64 34
 • CAP La Beguda Alta 93 772 52 62
 • CAP Martorell 93 775 51 03 / 93 775 19 65
 • Centre d’atenció i seguiment drogodependències 93 774 84 59
 • Centre neuropsiquiàtric Sagrat Cor:
  93 775 22 00
 • Centre de salut mental 93 774 51 53
 • Farmàcia de Masquefa 93 772 88 23
 • Farmacia Durban 93 768 01 98
 • Hospital de Martorell 93 774 20 20
 • Sanitat respon 061
 • Toxicologia 91 562 04 20
 • Ambulància i urgències mèdiques 112

Turisme

Equipaments municipals

Documents d’interès

Equipaments

Actualitat

Contacte

OAV – Regidoria d’Administració

Adreça: C/ Major, 93

Masquefa 08783
Telèfon: 93 772 50 30
Correu electrònic: oav@masquefa.net

  Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

  Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

  Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

  Destinataris: Ajuntament de Masquefa

  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat