La Regidoria de Salut Pública vetlla tant per la promoció com per la prevenció de la salut del municipi.

Destactats

SERVEIS

Rutes saludables

Les rutes saludables són itineraris adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i condicionats i senyalitzats, destinats a fer-hi activitat física moderada.

Aquests circuits afavoreixen que la gent, en especial la gent gran o amb problemes d’obesitat, cardiovasculars i altres, es desplaci a peu, augmentant així la seva activitat física.

Actualment, disposem de dues rutes saludables.

Ruta saludable 1

Ruta saludable 2

Espais lúdics i de salut

ESPAIS LÚDICS DISPONIBLES
• Plaça dels Jocs
• Parc al costat del CAP
• Parc al costat del Casal d’Avis

Aquests espais públics són circuits de salut, instal·lats per la Diputació de Barcelona, on la gent gran pot millorar les seves capacitats físiques i sensorials, fent-hi exercicis senzills de gimnàstica i manteniment a l’aire lliure.

Gim Dolça

Activitat física per a persones a partir de 55 anys.

Dimarts i dijous a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo

De 17.00 a 18.00 h Nivell Bàsic

De 18.00 a 19.00 h Nivell Intermig

De 19.00 a 20.00 h Nivell Avançat

Preu: 15 €/trimestre

Donacions de sang

A Masquefa es porten a terme quatre campanyes anuals de donació de sang amb col·laboració del Banc de Sang i Teixits:

Semestralment es fa una campanya de donació de sang entre els mesos de març i agost.

Una vegada a l’any es fa la donació solidària al mes de novembre, organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia i Creu Roja. També hi col·laboren desinteressada els veïns, entitats, comerços i altres institucions.

L’Escola El Turó acull cada mes de maig la ja tradicional jornada anual de donació de sang organitzada per aquest centre educatiu masquefí, conjuntament, amb el Banc de Sangs i Teixits. Enguany, amb la col·laboració directa, dels alumnes de sisè de Primària de l’escola.

Per més informació cliqueu aquí

Classes de prepart i postpart

Per més informació adreçar-se al CAP: 93 772 64 34

Servei de Prevenció de Drogodependències i d’Atenció Socioeducativa

Servei adreçat a joves i adolescents que ofereix el Consell Comarcal de l’Anoia. Es tracta d’un servei d’atenció individualitzada on es resolen dubtes en relació al consum de drogues. Els joves interessats han de sol·licitar hora trucant o enviant un whatsapp al 679 964 667.

Jornades de Salut i Gènere

Les jornades de salut i sexualitat es realitzen durant el mes de desembre, coincidint amb el dia mundial de lluita contra la SIDA. El programa ofereix activitats variades tals com xerrades, tallers, cinema i concerts que volen sensibilitzar i treballar, des de una basant preventiva, la salut, la sexualitat i els hàbits saludables.

Cartell 2018

Programa Salut i Escola

A través del Centre d’Atenció Primària es realitzen accions relacionades amb la salut:

 • Vacunació Escolar a 6ºè EP i 2ºn ESO.
 • Consulta oberta de Salut i Escola a l’institut 1 cop al mes.
 • Diversos tallers de Salut i Escola de 1ºr ESO a 2ºn de Batxillerat.
 • Xerrades d’inici de curs a les Escoles.
 • Tallers destinats al professorat.

Conjuntament amb el Servei de Salut Pública de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es programen diversos tallers adreçats als alumnes dels centres escolars per tal de millorar la salut dels infants i adolescents a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables.

Adhesió al pla "l'Estratègia de promoció de Salut i Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut (SNS)

L’Ajuntament de Masquefa s’ha adherit a  l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut (SNS), una iniciativa impulsada l’any 2013 pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que té com a objectiu promoure els hàbits saludables i la prevenció de forma coordinada amb les diferents administracions, sectors i agents implicats.

Seguretat alimentària

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona col·labora amb l’ajuntament en el foment i la protecció de la salut de les persones en relació als riscos derivats del consum d’aliments.

Aquesta col·laboració s’adreça principalment al control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració) així com al foment de les pràctiques correctes d’higiene en la manipulació d’aliments.

Aigües de consum públic i fonts naturals

Les fonts públiques d’aigua situades al carrer estan totes proveïdes d’aigua de la xarxa d’abastament públic, de manera que si no s’indica el contrari, és aigua apte pel consum humà amb totes les garanties.

A més a més, Masquefa compta al seu entorn amb vàries fonts naturals accessibles a la població. Entre elles, podem destacar:

 • La Font del Roure
 • La Font del Violí
 • Font de l’Hort de Can Rítol
 • Font de la Mina
 • Font dels Oms

L’aigua de les fonts naturals no està tractada sanitàriament, pel que no es pot considerar aigua apta pel consum.

Animals domèstics i de companyia

Des del servei de Salut es vetlla per promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d’animals de companyia, garantir la salubritat pública, i alhora, vetllar per la convivència i protecció dels animals de companyia al municipi.

 • Gossos de raça potencialment perillosa

Les persones titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, segons la Llei 10/1999, de 30 de juliol i RD 287/2002, de 22 de març.

Per més informació, cal adreçar-se a la policia local 93 772 60 25.

 • Animals perduts o abandonats

La normativa de protecció dels animals considera que un animal està abandonat o és rodamon si no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació de l’origen o de la persona propietària. Està totalment prohibit abandonar animals.

Per més informació, cal adreçar-se a la policia local 93 772 60 25.

 • Colònies de gats

Els gats de carrer estan protegits per la llei i es consideren animals domèstics, d’acord al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Una colònia de gats controlada és grup de gats esterilitzats quirúrgicament, que conviuen en un espai públic o privat i que són alimentats amb pinso sec.

Les colònies de gats urbans no reproductives són la millor opció per aconseguir una situació d’equilibri i convivència entre els gats i les persones.

L’Associació Animalistes Masquefa té signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament i s’encarrega d’aquest control al municipi.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb l’associació a través del seu correu electrònic:animalistesmasquefa@gmail.com

Programa Salut Escola

A través del Centre d’Atenció Primària es realitzen accions relacionades amb la salut:

 • Vacunació Escolar a 6ºè EP i 2ºn ESO
 • Consulta oberta de Salut i Escola a l’institut 1 cop al mes
 • Diversos tallers de Salut i Escola de 1ºr ESO a 2ºn de Batxillerat
 • Xerrades d’inici de curs a les Escoles
 • Tallers destinats al professorat

Conjuntament amb el Servei de Salut Pública de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es programen diversos tallers adreçats als alumnes dels centres escolars per tal de millorar la salut dels infants i adolescents a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables.

Control de plagues urbanes

El control de plagues urbanes té la finalitat d’evitar la proliferació de rosegadors, insectes i altres plagues dins del municipi.

Mitjançant una empresa especialitzada, es desratitzen, desinsecten i desinfecten periòdicament el clavegueram de la via pública, els espais públics i els edificis municipals, per tal de garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Control d'aus urbanes

 El control d’aus urbanes té la finalitat d’evitar la proliferació de coloms i altres ocells que es puguin considerar com una plaga dins del municipi.

Mitjançant una empresa especialitzada, es duu a terme aquest control per tal d’evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que poden ocasionar, tot mantenint l’equilibri que permeti la convivència entre aus i humans.

Campanyes de prevenció


Setmana Sense Fum 25 al 31 de maig de 2018. El lema per a aquest any 2018 és “VIU A SAC, SENSE TABAC!

Consulta el web.

Vila cardioprotegida

L’Ajuntament de Masquefa disposa de cinc desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Aquests estan instal·lats  al camp de futbol, al poliesportiu municipal, al CTC a l’escola Font del Roure i la Plaça Josep Mª Vila.

Aquests equips permeten actuar ràpidament en el cas que alguna persona que es trobi al seu interior o en les proximitats pateixin una aturada cardíaca, proporcionant-li una primera assistència que pot resultar fonamental per a salvar-li la vida.

S’han escollit aquests emplaçaments per cobrir geogràficament la màxima superfície del municipi i perquè es tracta d’espais públics sensibles de ser cardioprotegits, ja que s’hi produeix una alta concurrència de persones i/o s’hi practica esport.

També disposem de tres desfibril·ladors mòbils que tenen als dos vehicles de Policia Local i un al vehicle de Protecció Civil

A més a més la Policia Local de Masquefa disposa de  desfibril·ladors en els cotxes patrulla per poder actuar en casos en què hagin de socórrer alguna persona que pateixi una aturada cardíaca.

Consum

La Bústia d’Atenció al Consumidor és un servei gratuït destinat a persones consumidores i usuàries de serveis, on poden informar-se dels seus drets de manera personalitzada.

Per fer una consulta o reclamació, podeu dirigir-vos a l’Ajuntament de Masquefa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i aportar la següent documentació:
. DNI.
. Dades del comerç, empresa, servei sobre la que vol presentar reclamació.
. Altra documentació (factures, contractes, tiquets, pressupostos, …).

 

L’Ajuntament de Masquefa i la Diputació de Barcelona, organitzen vistes periòdiques al municipi de l’Oficina Mòbil d’Informació al consumidor. Per tal d’atendre consultes i oferir informació sobre temes de consum. L’atenció la donen tècnics de la Diputació de Barcelona gratuïtament i de manera personalitzada en qüestions i dubtes relacionats amb l’àmbit de: consum, comerç, drets dels consumidors, compra o lloguer habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties de productes, serveis post-venta, assegurances, viatges…

Enllaços d'Interès

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria de Salut Pública i Consum

Adreça: c/ Major, 93

Masquefa 08783
Telèfon: 93 772 50 30

  Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa

  Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

  Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

  Destinataris: Ajuntament de Masquefa

  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: masquefa@diba.cat