El servei de formació d’adults vol donar resposta a les necessitats formatives dels vilatans i vilatanes de Masquefa. Es vol fomentar la necessitat de formar-se al llarg de la vida, com un procés permanent i necessari per ser més competitiu en el mercat laboral actual.

El CTC és el centre referent de la formació de persones adultes a Masquefa.

Per a aconseguir aquest objectiu s’ofereixen els següents serveis:

  • Assessorament formatiu: donar suport individualitzat i orientar a la persona en el seu procés formatiu. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 772 78 28.
  • Dinamització de la formació: gestió i difusió trimestral de l’oferta formativa local.
  • Detecció de necessitats formatives: recerca de les necessitats formatives existents en el territori mitjançant estudis diagnòstics i registre de demandes per tal d’ajustar la formació que s’ofereix a les necessitats de les persones.
Estudi-necessitats-formatives

Estudi de Necessitats Formatives

L’any 2008, conjuntament amb tots els municipis de la  Xarxa TET Anoia Sud, es va fer una primera acció que va consistir en desenvolupar un estudi sobre les necessitats formatives i d’ocupació del territori. Aquest estudi ha permès planificar les accions formatives.

 

Consulteu aquí l’estudi i la diagnosi de l’estudi.

 

Actualment es detecta la necessitat de poder tornar a fer un estudi similar per a contrastar la informació i poder seguir planificant la formació dels propers anys.

Fulletó d'Oferta Formativa

  •  Durant el curs es publiquen tres fulletons amb l’oferta formativa programada:
    • Setembre – Desembre
    • Gener – Març
    • Abril – Juliol

Podeu consultar-los online o trobar-los en format paper al CTC i la resta de dependències municipals, així com als “Forns de pa” del poble.

Adreces d'Interès

Documents d'Interès