El servei de formació d’adults vol donar resposta a les necessitats formatives dels vilatans i vilatanes de Masquefa. Es vol fomentar la necessitat de formar-se al llarg de la vida, com un procés permanent i necessari per ser més competitiu en el mercat laboral actual.

El CTC és el centre referent de la formació de persones adultes a Masquefa.

Per a aconseguir aquest objectiu s’ofereixen els següents serveis:

  • Assessorament formatiu: donar suport individualitzat i orientar a la persona en el seu procés formatiu. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 772 78 28.
  • Dinamització de la formació: gestió i difusió trimestral de l’oferta formativa local.
  • Detecció de necessitats formatives: recerca de les necessitats formatives existents en el territori mitjançant estudis diagnòstics i registre de demandes per tal d’ajustar la formació que s’ofereix a les necessitats de les persones.

Fulletó d'Oferta Formativa

  •  Durant el curs es publiquen tres fulletons amb l’oferta formativa programada:
    • Abril – Maig – Juny – Juliol (2024)

Podeu consultar-los online

Adreces d'Interès

Documents d'Interès