TRÀMITS

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.
Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.  

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Cal aportar:

La instància genèrica online permet adjuntar qualsevol document que considereu necessari per completar la informació que exposeu.

En el cas de tramitació presencial, podeu descarregar el model d’instància genèrica aquí.

 

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general 

 

Canals de tramitació:

 

Opció 1:  Telemàticament

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93 el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Queixes, suggeriments i propostes

Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l’estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l’organització.

Una queixa és aquella informació que presenta la ciutadania per posar en coneixement de l’Ajuntament un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals, i tinguin com a objectiu la seva correcció.

Un suggeriment o proposta és l’aportació formulada per la ciutadania destinada a millorar la prestació o la qualitat d’un servei de competència municipal o de les entitats que depenen de l’Ajuntament, ja sigui en l’àmbit organitzatiu o funcional.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Cal aportar:

Podeu adjuntar qualsevol document que considereu necessari per completar la informació que exposeu.

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93 (temporalment a CTC – Av. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Dret accés informació pública

Accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública què disposa l’Ajuntament.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quina informació pÚblica puc demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (Recomanat)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ podeu penjar la documentació que considereu.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) c/Major, 93

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Confirmació d’assistència: Xerrada ciutadana “Envelliment actiu a Europa: temps de gent valenta”

Confirmació d’assistència a la xerrada “Envelliment actiu a Europa: temps de gent valenta”, emmarcada en la Setmana de la Gent Gran. A càrrec de Joaquim Millan, dinamitzador cultural i director d’Eurolocal.

 • Data: Divendres 30 de setembre
 • Hora: 17 h
 • Lloc: Biblioteca Municipal de Masquefa (Carrer Rogelio Rojo, 5-9).

 

Confirmar Assistència

Sol.licitud targeta aparcament persones amb discapacitat

Sol.licitud targeta aparcament persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat és personal i intransferible, i no és vàlida cap reproducció del document original.

Es considera un ús fraudulent si:

 • S’utilitza sense que estigui la persona titular de la targeta.
 • Si s’utilitza una targeta amb dades manipulades o bé s’utilitza una fotocòpia d’una targeta original.
 • Si es fotocopia o falsifica una targeta d’aparcament per ésser comercialitzada.

L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat pot comportar la instrucció d’un expedient sancionador, d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. La sanció que es pot imposar va des d’un mínim de 301€ a un màxim de 6.000€ per a la persona infractora, i la retirada de la targeta a la persona titular si l’ens local emissor comprova que s’han comés tres usos fraudulents en el període d’un any.

Modalitats:

 • Targeta per a persones conductores.
 • Targeta per a persones no conductores.

 

Qui pot sol.licitar aquest tràmit:

 • Menors de 3 anys: infants que depenguin de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. 
 • Majors de 3 anys: tenir un grau de discapacitat legalment reconegut i superar el barem de mobilitat, o bé, tenir un grau de discapacitat legalment reconegut i una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud
 • 1 foto de carnet de la persona titular, que s’haurà d’entregar quan es reculli la targeta.
 • Fotocòpia del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
 • En cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del CAD on consti que la persona interessada té una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • Fotocòpia del permís de conducció (cas de sol·licitar la targeta per a conductor/a).

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1: Telemàticament (Recomanat)

 • Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.
 • Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.
 • Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2: Presencial 

 • Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.
 • Imprimiu i porteu-la a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

L’ Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV) del c/Major, 93 es troba en obres. Actualment presten servei a CTC (Av. Catalunya, 62).

 • Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia amb l’OAV aquí.

Sol·licitud de restes vegetals i poda de gran volum.

Sol·licitud de restes vegetals i poda de gran volum

Cal indicar la finca on s’ha de fer el servei i la disponibilitat horària per a la recollida porta a porta.
La Regidoria de Medi Ambient coordinarà la recollida entre l’usuari i l’empresa de serveis (dia i hora), informarà sobre els serveis prestats i l’ORGT tramitarà els rebuts corresponents.
S’entén per gran volum una quantitat superior a una saca de capacitat d’1 m3 per setmana; i cada servei de recollida que se sol·liciti tindrà un cost associat de 45€uros/servei.
Les persones que sol·licitin el servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda de gran volum hauran d’apilar els residus en un espai accessible per al camió de serveis, a la vorera de l’habitatge que sol·licita el servei.

+info: 93 772 50 30

Quin cost té:

Cada servei de recollida que se sol·liciti tindrà un cost associat de 45 €/servei. 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Informació d’interès:

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanable)

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.
Ompliu tots els camps de la instància genèrica que apareix.
Molt important: Indiqueu a l’apartat “Sol.licito” el lloc de la recollida i disponibilitat horària.

TRAMITAR

Opció 2:     Presencial 

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia aquí per l’Oficina d’Atenció al Vilatà situada temporalment a CTC Av. Catalunya, 62

Sol·licitud del servei de Correu Postal al viver d’empreses del CTC

El CTC ofereix un servei de domiciliació per a empreses internes i externes al Viver d’Empreses. Consisteix en rebre les cartes ordinàries i els avisos de recollida de cartes certificades i notificacions. No inclou la recollida de cartes certificades i notificacions, quedant l’Ajuntament de Masquefa exonerat de qualsevol responsabilitat derivada de la prestació del servei de correu postal ordinari, avisos de recollida de cartes certificades i notificacions.

Tramitar la sol·licitud del servei de correu postal

 

Quin cost té:

35,00€/any  IVA exclòs

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses i autònoms interessats en rebre el correu postal al viver d’empreses del CTC.

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol·licitud d’espais del CTC per entitats

Sol·licitud d’espais del CTC per entitats

Tramitar la sol·licitud d’ús puntual d’espais al CTC.

 

Quin cost té: Sense cost

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Entitats de Masquefa que estiguin donades d’alta al registre municipal d’entitats

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol.licitud despatx ús exclusiu viver d’empreses CTC

Sol·licitud de despatx d’ús exclusiu al CTC

Tramitar la sol·licitud d’ús exclusiu de despatx del viver d’empreses del CTC. 

Quin cost té: 260,00€  IVA exclòs 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses i entitats interessades en lloguer exclusiu d’espais al CTC.

 

Cal aportar:

 

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

Sol·licitud d’espais d’ús puntual al CTC per empreses

Sol·licitud d’espais d’ús puntual al CTC per empreses

Tramitar la sol·licitud d’ús puntual de despatxos, sales reunions, sala d’actes i aules del CTC.

 

Quin cost té:

 • Sala de reunions 1 i 2  10,00€/h
 • Sala d’actes  25,00€/h
 • Despatxos
  • Preu hora  5,00€
  • Tota la setmana durant tot el dia 125,00€
  • Tota la setmana matí o tarda   62,50€
  • Tot el mes durant tot el dia 260,00€
  • Tot el mes matí o tarda 125,00€
 • Aula TIC
  • 1 hora 10,00€
  • Tot el matí o tota la tarda  120,00€
  • Tot el dia   240,00€

 

* Preus amb IVA exclòs.

Consulteu possibles canvis degut a l’aprovació pendent de l’ordenança reguladora.

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Empreses interessades en lloguer puntual d’espais al CTC. És imprescindible fer la sol·licitud amb un mínim de 3 dies hàbils abans de la data d’ús.

 

Cal aportar:

Informació d’interès:

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament (recomanat)

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar” i guardeu-la com a pdf en el vostre ordinador/tauleta/mòbil.

Cliqueu a ‘Tramitar’ i sereu redirigits a la Seu Electrònica on haureu d’identificar-vos digitalment.

Ompliu tots els camps de la instancia genèrica que apareix i a l’apartat  ‘Adjuntar-hi documents’ pengeu la documentació especifica per aquest tràmit (pdf que heu desat abans al vostre dispositiu).

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial 

Ompliu la documentació de l’apartat “Cal aportar”.

Imprimiu i porteu-la al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net

INSCRIPCIONS FORMACIÓ

Excel Nivell 2

ITINERARI OFIMÀTIC: Ms.Excel 2016 nivell 2 (30h)

Data i horari de realització: 2/11 al 5/12 Dll-dmc-dv de 9.30-11.30h

Curs en modalitat presencial al CTC

Organitzat per l’Ajuntament de Masquefa

Places limitades

Accés per ordre de registre d’entrada

 

Quin cost té:

PREU EMPADRONATS NO EMPADRONATS
En actiu 60,00€ 60,00€
Atur        0€ 60,00€
Pensionista 39,00€ 60,00€
Família nombrosa 39,00€ 60,00€

 

Qui pot sol·licitar aquest tràmit:

Persones amb coneixements bàsics del full de càlcul o que hagin superat el curs del nivell 1.

 

Termini inscripció:

obertes del 30 de setembre al 27 d’octubre 2022

Informació d’interès:

 

Canals de tramitació:

Opció 1:  Telemàticament

Cliqueu a ‘Tramitar’ i ompliu tots els camps requerits obligatoris.

Rebreu un correu electrònic amb la inscripció al curs i uns dies abans un recordatori via WhatsApp.

TRAMITAR

 

Opció 2:     Presencial

 Al Centre Tecnològic Comunitari – CTC (Avda. Catalunya, 60)

Per realitzar aquest tràmit, cal que sol·liciteu cita prèvia trucant al telèfon  93 772 78 28 o enviant un correu a ctc@masquefa.net