L’Àrea de Comunicació presta el servei d’informar la ciutadania sobre tots aquells serveis i projectes que es desenvolupen des de l’Ajuntament de Masquefa. La Regidoria també és l’encarregada de gestionar la relació amb els mitjans de comunicació, dinamitzar les xarxes socials de l’Ajuntament, editar la revista Masquefa Batega i els butlletins electrònics, i impulsar i vetllar pel funcionament de Ràdio Masquefa.

TRÀMITS

Inserció d’espais d’opinió a la revista d’informació municipal 'Masquefa Batega'

La revista ‘Masquefa Batega’ posa a disposició dels lectors una secció on podeu publicar les vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès general, així com idees i suggeriments.

Correu electrònic: premsa@masquefa.net

Inserció d’espais publicitaris a la revista d’informació municipal 'Masquefa Batega'

La revista ‘Masquefa Batega’ habilita espais on s’hi poden anunciar, a preus avantatjosos, totes les empreses, comerços o associacions que vulguin donar a conèixer els seus productes, serveis o activitats. La revista, de la qual se n’editen 3.900 exemplars cada número, arriba a totes les llars de la vila, així com als punts habituals de distribució.

Podeu consultar la informació sobre els preus en aquest PDF.

Correu electrònic: disseny@dissenyapunt.com

Inserció d’espais publicitaris a l’emissora municipal

L’emissora municipal habilita espais on s’hi poden anunciar, a preus avantatjosos, totes les empreses, comerços o associacions que vulguin donar a conèixer els seus productes, serveis o activitats.

Podeu consultar la informació sobre els preus en aquest PDF.

Correu electrònic: disseny@dissenyapunt.com

Mitjans de Comunicació

Masquefa Batega

‘Masquefa Batega’ és la revista d’informació municipal que ofereix als masquefins una aproximació amena i completa als principals esdeveniments del municipi, les iniciatives de les entitats, l’opinió dels grups polítics amb representació, i les actuacions més destacades de l’Ajuntament dels darrers mesos. És una eina de comunicació entre el consistori i els vilatans que arriba a les llars de les persones empadronades a Masquefa i que també es pot consultar a les dependències municipals i a través d’Internet.

Veure historial

Ràdio Masquefa

L’emissora local us ofereix cobertura dels principals esdeveniments que succeeixen al municipi, informació de primera mà de Masquefa, retransmissions en directe i espais divulgatius, esportius i d’entreteniment. Ràdio Masquefa és, a més, un espai de trobada per a les entitats masquefines.

Equipaments

Actualitat

Contacte

Regidoria de Comunicacions

Adreça:  C/ Major, 93

Masquefa 08783

Telèfon:   93 772 50 30

Correu electrònic:  premsa@masquefa.net

    D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.