El telèfon 112 centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 hores del dia.

La Policia Local de Masquefa recorda als veïns del municipi que tenen a la seva disposició el telèfon d’emergències gratuït 112 perquè puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.

El telèfon d’emergències 112 és un servei únic per a tot l’àmbit europeu, en funcionament a Catalunya des de l’1 de febrer de 1999. Aquest telèfon cobreix tot el territori català i és gratuït per a tots els ciutadans des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil, durant les 24 hores del dia.

El procediment a seguir en cas d’emergència és, primer, trucar al telèfon 112 i, seguidament, comunicar la incidència al cos de la Policia Local.

Consulta a través d’aquest enllaç la guia d’usos del telèfon d’emergències 112.