El 29 de juny es va iniciar el Juliol Actiu, un programa d’activitats d’oci i lleure per les vacances d’estiu adreçades al col•lectiu de joves i adolescents entre 12 i 16 anys. Organitzat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, el programa està dissenyat en sistema de competició per equips i te com objectius fomentar els valors positius de l’activitat física i el treball en equip, afavorir la creativitat, el respecte i la convivència des d’un vessant lúdic i educatiu, i donar a conèixer l’entorn històric i natural de forma creativa mitjançant sortides.

En les activitats hi participen un total de 25 joves, enquadrats en dos grups.
 

Grup A:
Huevos i Beicon
Escorpions
Los Vikingos

Grup B:
Notname
Los buruburuburú
Correcaminos