Masquefa rebrà una partida de 500.000 euros dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2008 per a la rehabilitació de part de l’emblemàtica fàbrica Rogelio Rojo i la seva conversió en un nou centre tecnològic. Aquesta aportació econòmica és fruït d’una de les diverses esmenes que el grup de Convergència i Unió (CiU) al Congrés dels Diputats ha presentat a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat amb l’objectiu d’aconseguir finançament per a projectes de caràcter cultural en diverses localitats catalanes. L’esmena ja ha estat aprovada per la Comissió de Pressupostos del Congrés.

Aquesta és la primera vegada que Masquefa rep una aportació econòmica del govern de Madrid. Els 500.000 euros es destinaran a l’habilitació, a l’antiga fàbrica de metal·lúrgia, d’un nou centre tecnològic que permeti ampliar les instal·lacions i el servei que actualment ja ofereix el Centre de Recursos Tecnològics Comunitari Masquef@ula, en marxa des de l’any 2001 i situat al mateix recinte Rogelio Rojo.

L’objectiu del projecte és lluitar contra l’anomenada fractura digital i garantir que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació siguin un dret per a tothom sense cap mena de discriminació, al mateix temps que permetrà conservar i rehabilitar un edifici que forma part del patrimoni històric de la vila i convertir-lo en un equipament municipal per a usos culturals i socials. El Consistori compta també amb unes altres dues subvencions de 450.000 i 147.000 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Masquef@ula, que actualment compta amb quasi 1.200 usuaris, presta serveis d’accés a les tecnologies i formació per al seu ús, especialment per aquelles persones que no estan familiaritzades amb aquestes noves eines de treball. El centre tecnològic, que es va ampliar l’any 2003 arran de la bona acollida entre els usuaris, ha esdevingut un important recurs de suport per a nous emprenedors, empreses, entitats i vilatans en general.

Masquef@ula organitza diversos programes i cursos d’accés i aprenentatge de les tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els objectius de contribuir a la reinserció sociolaboral de les persones que cerquen feina, especialment dels col·lectius més desafavorits, apropar els usuaris als nous sistemes d’estudi que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i animar els vilatans i les entitats a familiaritzar-se amb les TiC i a participar de la Societat de la Informació.

D’altres finalitats del centre tecnològic són fomentar la competitivitat de les empreses fent ús de les noves tecnologies en la gestió i disposant de personal més qualificat, i estimular l’aparició de nous emprenedors.

El nou centre tecnològic comptarà amb una sala comunitària i amb diversos espais individuals, els quals estaran a la disposició de teletreballadors, nous emprenedors, empreses i entitats de Masquefa. Tant l’aula com el despatxos disposaran de connexió a Internet sense fils, gràcies a una xarxa inalàmbrica intramunicipal de banda ampla.

Aquesta actuació s’emmarca en un projecte més ampli de l’Ajuntament de Masquefa per reconvertir la fàbrica Rogelio Rojo en un gran equipament municipal amb serveis culturals i socials com ara una sala polivalent, un punt d’informació juvenil, la biblioteca municipal o una seu per a les entitats.