El ple de l’Ajuntament va aprovar dijous per unanimitat una al•legació al projecte de Llei de Vegueries que impulsa el Govern català que demana que el municipi de Masquefa s’inclogui en la demarcació veguerial de Barcelona. El projecte de llei, que es troba en tramitació parlamentària, inclou Masquefa, conjuntament amb tota la comarca de l’Anoia, a la futura vegueria de la Catalunya Central, amb la capitalitat prevista a Manresa o Vic, ciutats fins a les quals haurien de desplaçar-se els masquefins i masquefines i el maetix Ajuntament per fer alguns tràmits davant la Generalitat.

El propi projecte de Llei de Vegueries preveu que els municipis limítrofs, com és el cas de Masquefa, puguin demanar el canvi de vegueria amb un acord del ple municipal. Masquefa es troba a l’extrem sud est de l’Anoia, al llindar amb Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès).

Serveis allunyats
L’al•legació, presentada per la totalitat dels grups municipals (CiU, PSC-PM, PP, Esquerra-AM i Entesa per Masquefa-EPM), recorda que el projecte de Llei de Vegueries “té com a finalitat apropar els serveis de la Generalitat als ciutadans” però que en el cas de Masquefa “això no es compleix, sinó que es veu perjudicada per la llunyania”.

Afegeix que Masquefa, tot i pertànyer administrativament a la comarca de l’Anoia, té serveis coma ara l’Hospital, els jutjats o l’Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell.

El text conclou que incloure el municipi de Masquefa a la demarcació veguerial de la Catalunya Central “és allunyar en 70 quilòmetres aproximadament els serveis de la Generalitat de Catalunya en el cas que la capital es fixi a Manresa” i “en 130 quilòmetres” si la capital acaba sent Vic.

En canvi, si Masquefa s’inclou a la demarcació veguerial de Barcelona “la distància és de 30 quilòmetres” si s’estableixen els serveis a la capital, la Ciutat Comtal, “i entre 10 i 30 quilòmetres” si es mantenen les ubicacions actuals dels serveis del Govern català.

El text també recorda que la pertinença a una comarca determinada, en el cas de Masquefa, l’Anoia, “no ha de determinar l’adscripció a una demarcació veguerial determinada”, sinó que aquesta es defineix “en funció del territori on s’han de prestar els serveis de la Generalitat”. Així, doncs, l’acord aprovat per unanimitat pel ple municipal no posa en qüestió l’actual pertinença administrativa a la comarca de l’Anoia.

L’al•legació també destaca especialment la complexa situació de La Beguda Alta, un nucli que depèn de tres municipis (Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons) i tres comarques (l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès), i afirma que amb el projecte de Llei de Vegueries “aquesta complexitat queda agreujada”.

L’acord s’ha tramès al President del Parlament de Catalunya perquè sigui inclòs com una al•legació al projecte de Llei de Vegueries. També s’ha notificat a tots els grups polítics del Parlament.