El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar, en la sessió celebrada el 14 de novembre, acceptar una subvenció de 143.878,77 euros de la Diputació de Barcelona per finançar la primera fase de les obres d’urbanització dels carrers Passatge Maguerola i Concepció, al sector Nord. L’acceptació d’aquest ajut es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals presents al Ple: Convergència i Unió, Progrés Municipal (PSC-APM), Esquerra i Força Masquefa. El representant del grup municipal del PP va excusar la seva absència al Ple per motius personals.

D’altra banda, el ple va donar llum verd a modificar a la baixa el contracte de la concessió de la gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família. Aquesta modificació suposa una rebaixa de 75.534,69 euros en el contracte amb el prestador del servei respecte al curs anterior, atesa la disminució d’usuaris que s’ha registrat en les llars d’infants municipals aquest curs 2013-2014. El nou contracte és de 501.682,31 euros per a aquest curs. El punt va obtenir els vots a favor de CiU i PM (PSC-APM), mentre que ERC es va abstenir i FM va votar-hi en contra.

En la sessió plenària també es van aprovar dues mocions proposades pel grup municipal de CiU. Una d’elles reclama que es permeti a  l’administració local impulsar polítiques de desenvolupament local i ocupació. El text sol·licita que es modifiqui la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera del Govern de l’Estat de manera que possibiliti que els Ajuntaments amb superàvit pressupostari i que no superin els límits d’endeutament establerts puguin destinar el romanent a polítiques de desenvolupament local, així com també fer inversions que fomentin la creació d’ocupació i la posada en marxa de plans d’ocupació per a les persones en situació d’atur.

En l’altra moció, l’Ajuntament s’adhereix i dóna suport a la campanya impulsada per l’Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica perquè la UNESCO declari la cuina catalana Patrimoni Immaterial de la Humanitat (www.cuinacatalana.eu). El Consistori difondrà la candidatura en el màxim d’actes i esdeveniments al municipi, promourà la recollida de signatura i adhesions entre els vilatans, les entitats i les escoles, i incorporarà a la web el logotip i l’enllaç de la campanya. Totes dues mocions es van aprovar amb els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM) i ERC, i l’únic vot contrari de FM.

L’ordre del dia també va incloure l’aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal per a incendis forestals -amb els vots a favor de CiU, PM (PSC-APM) i ERC, i el contrari de FM-, així com l’aprovació de l’anul·lació d’obligacions contretes per error, punt que va tenir els vots a favor de CiU i PM (PSC-APM), l’abstenció d’ERC i el vot contrari de FM.

A més, es va aprovar nomenar la regidora de Sanitat, Elena Fernández, representant de l’Ajuntament a la Red Española de Ciudades Saludables. CiU hi va votar a favor, PM (PSC-APM) i ERC es van abstenir, i FM va formular el seu vot contrari.

Així mateix, amb els vots favorables de CiU i PM (PSC-APM), l’abstenció d’ERC i el vot contrari de FM, es va donar llum verd a l’aclariment de l’acord del Ple del 9 de maig respecte a la modificació del reglament regulador del Servei d’atenció a la petita infància i la família.

En l’apartat d’assabentats, es va donar compte al Ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en relació al compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al tercer trimestre del 2013. L’Ajuntament compleix tot els paràmetres de la llei.

La regidora d’Educació i Benestar Social, Brigit Blázquez, també va llegir el Manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones que han elaborat conjuntament la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya. El text expressa el “rebuig més rotund a aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats”, i recorda que aquest fet “ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos i totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la”.

 (Escolteu l’àudio íntegre del ple a http://www.miratv.cat/masquefa/audios