Fins al dia 30 de juny està oberta la convocatòria per obtenir les subvencions de la Generalitat de Catalunya corresponents a l’any 2009 per ajudar a pagar el lloguer als arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials.

Poden optar a la subvenció aquelles persones amb contracte de lloguer vigent , la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos no superiors a 2, 5 vegades l’IPREM ( 15.817.15€). A més, s’han de trobar amb alguna de les circumstàncies següents:
 

• Ser majors de 65 anys titulars d’un contracte de lloguer amb pròrroga forçosa.
• Ser llogaters d’habitatges administrats per la Generalitat , administracions o empreses públiques d’àmbit local o entitats sense ànim de lucre.
• Ser titulars d’un contracte de lloguer obtingut o supervisat mitjançant les borses de la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.
• Ser joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos mínims anuals de 5.500 €.
Aquest ajut és incompatible amb la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) i la prestació per a joves del Ministerio de la Vivienda.

Tramitació de l’ajut
Per recollir la documentació i tramitar l’ajut us podeu dirigir a l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, a la plaça de la Creu , 18. Prèviament s’ha de trucar al telèfon. 93.804.93.44 o enviar un correu electrònic a info@oficinahabitatgeigualada.cat per demanar hora o aclarir qualsevol dubte.
També podeu trobar la documentació per sol•licitar l’ajut a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Crehueta, 33) o al web www.oficinahabitatgeigualada.cat