Entre el 29 de març i el 3 d’abril està prevista l’aturada de les emissions de la televisió analògica dels centres emissors que donen cobertura a Masquefa.

Les persones que tinguin incidències amb el senyal de TDT poden comunicar-les a l’Oficina d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament (C/Major, 93 .- 93 772 50 30).

 

També en aquesta oficina es poden tramitar les sol•licituds per a les ajudes de la Generalitat per a col•lectius amb risc d’exclusió, entre el quals distribuirà un sintonitzador per poder fer ús durant quatre anys.

Cal complir un dels següents requisits:

. Tenir més de 65 anys i una dependència reconeguda de grau II o IIII

. Tenir un grau de discapacitat del 33% o superior, i que una de les discapacitats sigui auditiva o visual

. Tenir més de 80 anys i viure sol, o bé acompanyat d’una altre persona també major de 80 anys.

A l’Ajuntament també us tramitaran les subvencions que la Generalitat posa a disposició de les llars que no disposin de cobertura de TDT per via terrestre i vulguin sol•licitar-la per via satèl•lit. La valoració i la instal•lació ha de fer-la un tècnic homologat.